• Document: Yığın (Stack) devam. Infix, Postfix, & Prefix Gösterimleri
  • Size: 2.41 MB
  • Uploaded: 2019-07-17 15:27:04
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Yığın (Stack) devam Infix, Postfix, & Prefix Gösterimleri 1 2 Yığın Kullanımı ‐ Infix Gösterimi  Genellikle cebirsel işlemleri şu şekilde ifade ederiz: a + b  Buna infix gösterim adı verilir, çünkü operatör (“+”) ifade içindedir.  Problem: Daha karmaşık cebirsel ifadelerde parantezlere ve öncelik kurallarına ihtiyaç duyulması.  Örneğin:  a + b * c = (a + b) * c ?  = a + (b * c) ? 3 Infix, Postfix, & Prefix Gösterimleri  Herhangi bir yere operatör koymamamızın önünde bir engel yoktur.  Operatör Önde (Prefix) : + a b  Biçim: işlem işlenen işlenen (operator operand operand) şeklindedir: + 2 7  İşlem sağdan sola doğru ilerler. Öncelik (parantez) yoktur.  Operatör Arada (Infix) : a + b  Biçim: işlenen işlem işlenen (operand operator operand) şeklindedir: 2 + 7  İşlem öncelik sırasına göre ve soldan sağa doğru ilerler.  Operatör Sonda (Postfix) : a b +  Biçim: işlenen işlenen işlem (operand operand operator) şeklindedir: 2 7 +  İşlem soldan sağa doğru ilerler. Öncelik (parantez) yoktur. 4 Prefix, Postfix : Diğer İsimleri  Prefix gösterimi Polanyalı (Polish) bir mantıkçı olan Lukasiewicz, tarafından tanıtıldığı için “Polish gösterim” olarak da isimlendirilir.  Postfix gösterim ise ters Polish gösterim “reverse Polish notation” veya RPN olarak da isimlendirilebilir. 5 Neden Infix, Prefix, Postfix ?  Soru: infix gösterimde çalışmayla herşey yolunda iken neden böyle “aykırı”, “doğal olmayan ” bir gösterim şekli tercih edilsin.?  Cevap: postfix and prefix gösterimler ile parantez kullanılmasına gerek yoktur ! 6 Infix, Prefix, Postfix İşlemleri  İşlem önceliği (büyükten küçüğe)  Parantez  Üs Alma  Çarpma /Bölme  Toplama/Çıkarma  Parantezsiz ve aynı önceliğe sahip işlemcilerde soldan sağa doğu yapılır (üs hariç).  Üs almada sağdan sola doğrudur. A-B+C’de öncelik (A-B)+C şeklindedir. A^B^C’de ise A^(B^C) şeklindedir. (parantezler öncelik belirtmek için konulmuştur) 7 Parantez -Infix  2+3*5 işlemini gerçekleştiriniz.  + önce ise:  (2+3)*5 = 5*5 = 25  * önce ise:  2+(3*5) = 2+15 = 17  Infix gösterim paranteze ihtiyaç duyar. 8 Prefix Gösterim +2*35=  =+2*35  = + 2 15 = 17 *+235=  =*+235  = * 5 5 = 25  Paranteze ihtiyaç yok! 9 Postfix Gösterim  235*+=  =235*+  = 2 15 + = 17  23+5*=  =23+5*  = 5 5 * = 25  Paranteze ihtiyaç yok!  Sonuç:  Infix işlem sıralarınındüzenlenmesi için paranteze ihtiyaç duyan tek gösterim şeklidir 10 Tamamen Parantezli Anlatım  TPA gösterimde her operatör ve işlenenini çevreleyen parantezlerden oluşan tam bir set vardır.  Hangisi tam parantezli gösterim?  (A+B)*C  ( ( A + B) * C )  ( ( A + B) * ( C ) ) ( ( A + B) ( C ) ) 11 Infix’ten Prefix’e Dönüşüm  Her bir operatörü kendi işlenenlerinin soluna taşı ve parantezleri kaldır. : *+A B +C D  İşlenenlerin sırasında bir değişiklik olmadı! 12 Infix’ten Postfix’e Dönüşüm  ( ( AB+* C) ‐ ( ( D + E ) / F ) )  (AB+C* ‐ ( ( D + E ) / F ) )  AB+C* ( ( D + E ) / F )‐  AB+C* (DE+ / F )‐  A B+C* D E+F/‐  İşlenenlerin sırası değişmedi!  Operatörler değerlendirme sırasına göre! 13 Infix, Prefix, Postfix  Aşağıda verilen işlemlerde işleyişe bakınız Infix Postfix Prefix A+B-C AB+C- -+ABC (A+B)*(C-D) AB+CD-* *+AB-CD A^B*C-D+E/F/(G+H) AB^C*D-EF/GH+/+ +-*^ABCD//EF+GH ((A+B)*C-(D-E))^(F+G) AB+C*DE—FG+^ ^-*+ABC-DE+FG A-B/(C*D^E) ABCDE^*/- -A/B*C^DE 14 Infix, Prefix, Postfix İşlemleri  Örnek: Parantezsiz operatör arada ifadenin operatör sonda hale çevrilmesi :a + b * c – d  Okunan Yığıt Çıktı /Operatör sonda ifade  a a  + + a  b + ab  *

Recently converted files (publicly available):