• Document: MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS A PEDAGÓGIÁBAN
  • Size: 1.29 MB
  • Uploaded: 2019-07-15 18:19:30
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Azonosító szám: Támop-4.1.2.B.2-13/1-2013-0005 MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS A PEDAGÓGIÁBAN OKTATÁSI SEGÉDANYAG INTEGRÁCIÓS SZAKMAI FELADATOKRA ÉS PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK PROGRAMHOZ A TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0005. PROJEKT 2. MODUL – 16. 7. RÉSZTEVÉKENYSÉG KERETÉBEN KIDOLGOZVA SZERZŐ: SZÉKELY JÓZSEFNÉ JÓVÁHAGYTA: DR. ESTEFÁNNÉ DR. VARGA MAGDOLNA A 2. MODUL VEZETŐJE 2014. DECEMBER 31. A TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0005. PROJEKT 2. MODUL – 16. 7. RÉSZTEVÉKENYSÉG KERETÉBEN A 2. MODUL 16. RÉSZTEVÉKENYSÉG VEZETŐJE: SZÉKELY JÓZSEFNÉ SZERZŐ: SZÉKELY JÓZSEFNÉ SZAKMAI LEKTOR: DR. LUDÁNYI ÁGNES NYELVI LEKTOR: DR. VERÓK ATTILA 2 TARTALOM Tartalom 1. Bevezetés ........................................................................................................................5 2. A pedagógiai értékelés hazai történetének áttekintése ......................................................5 3. A tudás fogalma és a tudásfogalom változásai .................................................................8 4. A pedagógiai értékelés fogalma .......................................................................................9 5. A pedagógiai értékeléssel szemben támasztott követelmények ....................................... 11 5.1 Az objektivitás (tárgyszerűség) ................................................................................ 11 5.2 A reliabilitás (megbízhatóság) ................................................................................. 12 5.3 A validitás (érvényesség) ......................................................................................... 12 6. Az értékelés funkciói...................................................................................................... 13 6.1 Motiváló funkció ..................................................................................................... 13 6.2 Visszacsatolási-informáló funkció ........................................................................... 14 6.3 Megerősítő funkció .................................................................................................. 14 6.4 Szelekciós funkció ................................................................................................... 15 7. Az értékelés csoportosítása a tanítás-tanulás folyamatában ............................................. 16 7.1 Diagnosztikus értékelés ........................................................................................... 16 7.2 Formatív értékelés ................................................................................................... 16 7.3 Szummatív értékelés ................................................................................................ 16 8. Az értékelés és a mérés viszonyítási alapja ..................................................................... 17 8.1 Kritériumorientált értékelés ..................................................................................... 17 8.2 Normaorientált értékelés .......................................................................................... 17 9. Az értékelés folyamata ................................................................................................... 17 10. A pedagógiai értékelés szintjei ................................................................................... 19 11. Országos szintű mérések ............................................................................................ 20 11.1 Országos kompetenciamérés ............................................................................... 20 11.2 A 4. évfolyamos országos készség- és képességmérés ................................................... 23 11.2.1 A felmérés során vizsgált készségek, képességek ................................................ 23 12. Értékelés az iskolában ................................................................................................ 24 12.1 Az osztályzatokkal szemben támasztható követelmények....................................... 26 13. Tudásmérés ................................................................................................................ 28 13.1 A teszt fogalma ...................................................................................................... 28 13.2 A mérés folyamatának lépései ...............................................

Recently converted files (publicly available):