• Document: BAŚNIE, LEGENDY I PODANIA POLSKIE
  • Size: 60.43 KB
  • Uploaded: 2019-07-11 10:16:32
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

BAŚNIE, LEGENDY I PODANIA POLSKIE Zestawienie publikacji – książek i materiałów prasowych ze zbiorów Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Książnicy Zamojskiej w Zamościu, sporządzone w lipcu 2010 r. w związku z organizacją wystawy Podróże z legendą . Obejmuje ono baśnie, legendy, podania, klechdy polskie, także gawędy i gadki ludowe. Publikacje podzielono na dwa zasadnicze działy, prezentując wydawnictwa zbiorowe, dotyczące obszaru całej Polski, a także wydawnictwa poświęcone poszczególnym regionom Polski, z wyszczególnieniem tych regionów. I. Baśnie, legendy, podania polskie – wydawnictwa zbiorowe 1. Baśnie, klechdy, mity. Warszawa 1992. 2. Baśnie największych pisarzy polskich. Warszawa 2003. 3. Baśnie polskie. Kraków 2002. 4. Berowska M.: Klechdy, klechdy. Warszawa 2004. 5. Berowska M.: Najpiękniejsze bajki polskie. Warszawa 2004. 6. Berowska M.: Przewodnik po legendach polskich. Warszawa 2004. 7. Berowska M.: Skarbczyk bajek polskich. Warszawa 2007. 8. Berowska M.: Skarbczyk legend polskich. Warszawa 2007. 9. Berowska M.: Skarbiec baśni i legend polskich. Warszawa 2007. 10. Berowska M.: Skarbiec legend. Warszawa 2005. 11. Chotomska W.: Legendy polskie. Warszawa 2000. 12. Cudowny bijak. Bajki ludowe współcześnie pisane, wybór, wstęp i oprac. M. Łesiów. Warszawa 1984. 13. Gliński A. J.: Bajarz polski. Warszawa 2003. 14. Grądzka M.: Legendy polskie. Warszawa 2003. 15. Grądzka M.: Skarbczyk legend polskich. Warszawa 2007. 16. Jarocka M.: Podróże z legendą. Legendy o najsłynniejszych miejscach w Polsce. Kraków 2010. 17. Jodełka-Burzecki T.: Baśnie polskie. Wyd. 5. Warszawa 1974. 18. Karczewska K.: Złota kaczka i inne baśnie polskie. Poznań 2009. 19. Klechdy domowe. Podania i legendy polskie, zebrała H. Kostyrko. Wyd. 10. Warszawa 1987. 20. Klechdy, starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi, zebrał i spisał K. W. Wójcicki, wybór i oprac. R. Wojciechowskiego, słowo wstępne J. Krzyżanowskiego. Wyd. 2. Warszawa 1974. 21. Krüger M.: Było? Nie było? Wrocław 1994. 22. Krüger M.: Tajemnice polskiej ziemi. Legendy i podania różnych regionów Polski. Wyd.2. Wrocław 2002. 23. Księga bajek polskich. T. 1, wybór, wstęp i oprac. H. Kapełuś. T.1. Warszawa 1988. 24. Księga bajek polskich. T. 2, wybór, wstęp i oprac. M. Grabowska. Warszawa 1988. 25. Kwiat paproci i inne baśnie polskie, wybrała i wstępem opatrzyła H. Lebecka. Wyd. 2. Warszawa 1989. 26. Legendy i baśnie polskie, wybór A. Sójka. Warszawa 2006. 27. Legendy polskie, wybór i oprac. E. Stadmüller. Kraków 2004. 28. Michalec B.: Legendy i podania dla dzieci. Kraków 2002. 29. Mikołajczak M., Mikołajczak A.: Bajeczne dzieje Polski. Warszawa 2003. 30. Nie wszystko bajka. Polskie ludowe podania historyczne, wybór, wstęp i komentarze J. Hajduk-Nijakowska. Warszawa 1986. 31. Nowak Z.: Diabelski strzelec. Polskie baśnie i legendy. Warszawa 1991. 32. Orłoń M., Tyszkiewicz J.: Legendy i podania polskie. Warszawa 1986. 33. Pan Twardowski i inne bajki, oprac. M. Stefańska-Matuszyn, K. Skawina. Warszawa [1996]. 34. Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie, zebrał L. Siemieński, wybór, wstęp i oprac. K. Pamuły, słowo wstępne J. Krzyżanowskiego. Warszawa 1975. 35. Polskie baśnie i legendy, wybór G. Leszczyński. Warszawa 2006. 36. Porazińska J.: Czarodziejska księga. Baśnie, bajki, bandurki. Wyd. 4. Warszawa 1985. 37. Sałamacha P.: Baśnie polskie dla najmłodszych. Poznań 2001. 38. Sienkiewicz H.: Baśnie i legendy. Warszawa 1991. 39. Skarbczyk legend, zebrała i oprac. A. Zabłocka. Warszawa 1991. 40. Szczypka J.: Legendy polskie. Warszawa 1983. 41. Świeżawski L.: Klechda o zaczarowanym sercu. Wyd. 2. Warszawa 1981. 42. Świrszczyńska A.: Pan Twardowski i inne opowieści. Warszawa 1984. 43. Świrszczyńska A.: Paź królowej Barbary. Poznań 1987. 44. Torbus A. K.: O królu chłopów, który zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną; O klejnotach Jadwigi i Krakowskiej Akademii; O dwóch mieczach spod Grunwaldu. Kraków 1987. 45. Torbus A. K.: O państwie księcia Mieszka i koronie króla Chrobrego; O hejnale z wieży mariackiej i koniku zwierzynieckim; O jaskini Łokietka w Ojcowie. Kraków 1987. 46. U złotego źródła. Baśnie polskie, wybór S. Wortman. Wyd. 7. Warszawa 1989. 47. Waglewska B.: Bajki, legendy, opowieści. Warszawa 1984. 48. Wielka księga bajek polskich, wybór tekstów Andrzej Jucewicz. Warszawa 1992. 49. Woda żywa. Baśnie pisarzy polskich, zebrała S. Wortman. Wyd. 7. Warszawa 1990. 50. Wybór podań i legend polskich, wybór i oprac. J. Rodziewicz. Wrocław 1998. 51. Wygonik-Barzyk E.: Baśnie i klechdy polskie. Kraków 2004. 52. Wygonik-Barzyk E.: Najpiękniejsze baśnie polskie. Kraków 2006. 53. Wygonik-Barzyk E.: Podania

Recently converted files (publicly available):