• Document: Mérő László. Az érzelmek logikája
  • Size: 3.22 MB
  • Uploaded: 2019-07-11 17:42:06
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Mérő László Az érzelmek logikája MÉRŐ LÁSZLÓ Az érzelmek logikája TERICUM Copyright C) Mérő László, 2010 Szerkesztette Pavlov Anna Illusztrálta: M. Miltényi Mildós Hungarian edition 0 Tericum Kiadó, 2010 Illustrations e M. Miltényi Miklós, 2010 Cover design e Tericum Kiadó, 2010 Tartalom Az érzelmek új szemlélete 9 Az egészséges lélek 10 — A pszichológia nem biológia 12 A közgazdaságtan nem pszichológia 14 — A szív indokai 15 Az érzelmek szerkezete AZ ALAPÉRZELMEK 21 Színek e's érzelmek 24 — Színtesztek 26 — Érzelmi prizmák 27 Érzelmek a poligráfon 28 — Minek nevezzelek? 30 — Érzelmek az arcokon 33 — A hat alapérzelem 35 — Érzelmek az agyban 37 A James—Lange-elmélet 38 — Ceruza a szájban 39 — Fertőző érzelmek 41 — Biológiailag programozott érzelmek 43 TISZTÁN EMBERI ÉRZELMEK 47 A szey megjelenése 49 — Az érzelmek evolúciója 51 Tanult tehetetlenség 53 — Emberi tanult tehetetlenség 58 motivációk természete 60 — Alapvető és kognitív motivációk 62 Tisztán emberi motivációk 65 — Az érzelmek három alaptípusa 67 A szeretet 69 — A szerelem 73 A BOLDOGSÁG PSZICHOLÓGIÁJA 75 Rákkeltő tehetetlenség 77 — Tanult optimizmus 79 Az a bizonyos 40 (de legalábbis 20) százalék 81 A depresszív realizmus 85 — Aflow 87 A Duchenne-mosoly 91 — A pozitív pszichológia születése 93 A boldogság három komponense 96 — Sok út vezet a boldogsághoz 97 6 Mérő László TÚL AZ ÉRZELMEKEN 101 Csendes érzelmek 102 — A negatív érzelmek szerepe 105 A varázsigék 107 — A raport 110 — Könnyen, gyorsan 113 Az önsegz'tés útjai 116 Az érzelmek szerepe a gondolkodásban A ROSSZKEDV ELŐNYEI 125 Ajókedv segíti a kreativitást 127 — A rosszkedv segíti a döntéshozást 129 — Életszerű kísérletek 133 Problémamegoldás 136 — Brainstorming138 — Kontrollált düh 139 ÉRZELMEK NÉLKÜL NINCS ÉRTELEM 143 Az érzelemsérültek gondolkodása 144 — A kártyás kísérlet 146 Szomatikus markerek 148 — Az evolúció kontármunkája 150 Descartes tévedése 153 — Miért hat a hangulat a gondolkodásra? 155 A pszichológia affektív forradalma 156 — Érzelemkontro11158 ÉRZELMI INTELLIGENCIA 161 Mit értünk intelligencián? 163 — Az inteni gencia mérése 165 Az intelligencia fogalma 170 — Az IQ 172 Kreativitás 176 — Kreativitás és intelligencia 178 Speciális kepesse'gek 180 — Az érzelmi intelligencia fogalma 182 Az érzelmi intelligencia mérése 184 — Az EQ mint az IQ része 187 Mégis, minek a térkepe? 188 TÚL A GONDOLKODÁSON 191 Kognitív és affektív nézőpont 193 — Kognitív sémák 195 Természetes és mesterse'ges érzelmek 198 — A hitelességérzés 201 Gondolkodás fiow-ban 203 — A káosz az agyban 205 A kognitív sémák önálló élete 208 A tudatos gondolkodás ellenőrző szerepe 210 Az érzelmek logika a 7 Az érzelmek szerepe a gazdaságban AZ ÉRZELMEK KÖZGAZDASÁGTANA 217 Szükségletek pedi g nincsenek 218 — A helyettesítések tudománya 221 Patkányok Giffen-javai 225 — A közgazdaságtan modelliei 228 A modellek válsága 231 — Logikailag ugyanaz, pszichikailag nem 233 Viselkedés-gazdaságtan 236 — A káosz a gazdaságban 238 ÜZLETI DÖNTÉSEK 241 Elsüllyedt költségek 243 — jelen a jövő múltja 246 — Proj üzleti döntéshozók 248 — A pókerjátékos mint üzleti dönte'shozó 251 A nagy titok 253 — üzleti képességek 257 Tervek és hasraütések 259 — A döntéshozásilow-ja 261 MUNKAMOTIVÁCIÓK 265 Motivcíciók és higiéné 268 — SR-motivációk 270 Belső motivációk 271 — Csoportos tanult tehetedenség 274 A hatalom mint motivátor 277 — Nemes dúvadak 278 A pénz mint motivátor 281 — Hogyan vásároljunk lojalitást? 284 Abszurdul nagy pénzek 286 TÚL A GAZDASÁGON 289 Boldogság-portfóliók 290 — A boldogságbiznisz 293 Nein darwini evolúció 296 — gman példája 298 Az érzelmek értelme 299 — Szerethető kuszaság 303 FÜGGELÉK: AZ ÉRZELMEK ÁLLATKERTJE 305 Pozitív érzelmek 308 — Negatív érzelmek 310 Vegyes töltetű érzelmek 312 Köszönet 314 Jegyzetek 315 Szakirodalom 326 Név- és tárgymutató 337 1,11.11.1 ■ ,C N•11•••• A szerelemnek ugyanazok a tünetei, mint a kolerának.. Az érzelmek új szemlélete „A szerelemnek ugyanazok a tünetei, mint a kolerának" — írja Gabriel García Márquezi. De ugyanezek a tünetek egy jó ötlet születésének a kísérői is lehetnek. Diákkoromban, a matematikai versenyeken ismertem meg először ezt a gyomorszorító

Recently converted files (publicly available):