• Document: içindekiler Bölüm 1 - AnATOMiYe GiriŞ Bölüm 2 - iskelet SiSTeMi
  • Size: 135.96 KB
  • Uploaded: 2019-07-15 17:27:12
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

içindekiler Bölüm 1 - ANATOMİYE GİRİŞ 1.1. GENEL BİLGİLER........................................................................................................ 3 1.1.1. Anatominin Tanımı......................................................................................... 3 1.1.2. Anatominin Kısımları...................................................................................... 3 1.2. ANATOMİK TERİMLER VE AÇIKLAMALARI................................................................. 4 1.2.1. Anatomik Pozisyon......................................................................................... 4 1.2.2. Yön Bildiren Terimler...................................................................................... 4 1.2.3. Hareket Bildiren Terimler............................................................................... 5 1.3. DÜZLEM VE EKSENLER.............................................................................................. 6 1.3.1. Düzlemler...................................................................................................... 6 1.3.2. Eksenler ........................................................................................................ 6 1.4. İNSAN VÜCUDUNUN BÖLÜMLERİ............................................................................ 8 1.5. VÜCUT BOŞLUKLARI (Cavitas corporis humani)........................................................ 9 1.6. İNSAN VÜCUDUNA GENEL BAKIŞ............................................................................. 9 1.6.1. Kimyasal Seviye.............................................................................................. 9 1.6.2. Hücre Seviyesi................................................................................................ 9 1.6.3. Doku Seviyesi............................................................................................... 10 1.6.4. Organ Seviyesi.............................................................................................. 10 1.6.5. Sistem Seviyesi............................................................................................. 10 1.6.6. Organizma Seviyesi...................................................................................... 10 1.7. VÜCUTTA BULUNAN ORGANİK VE İNORGANİK BİLEŞİKLER.................................... 11 1.8. VÜCUDUN GELİŞİM VE BAKIMI İÇİN METABOLİZMA ESASTIR ............................... 12 1.9. HOMEOSTATİK MEKANİZMALAR............................................................................ 12 ÖRNEK SORULAR............................................................................................................. 14 Bölüm 2 - İSKELET SİSTEMİ 2.1. KEMİKLER .............................................................................................................. 17 2.1.1. Genel Bilgiler................................................................................................ 17 2.1.1.1. Kemiğin görevleri............................................................................ 17 2.1.1.2. Kemik tipleri.................................................................................... 18 2.1.2. Kafa İskeleti (Cranium, Kraniyum)................................................................ 19 2.1.2.1. Nörokraniyum (Neurocranium)......................................................19 2.1.2.2. Visserokraniyum (Splanchnocranium, Viscerocranium).................20 2.1.3. Vertebral Kolon (Columna Vertebralis, Omurga).........................................24 2.1.4. Torakal Kemikler (Ossa Thoracis, Göğüs Kemikleri).....................................26 2.1.4.1. Kostalar (Costae, kaburgalar)..........................................................26 2.1.4.2. Sternum (Göğüs kemiği).................................................................26 2.1.5. Üst Ekstremite Kemikleri.............................................................................. 27 2.1.6. Alt Ekstremite Kemikleri ve Pelvis Kemeri . .................................................30 2.2. EKLEMLER............................................................................................................... 33 2.2.1. Genel Bilgiler................................................................................................ 33 2.2.1.1. Yapısına katılan kemik sayısına göre eklemler................................33 2.2.1.2. Hareketli olup olmamalarına göre eklemler................................... 33 2.2.1.3. Sinovyal tip eklemler....................................................................... 35

Recently converted files (publicly available):