• Document: DİYARBAKIR KİLİSELERİ PROF.DR.YUSUF KENAN HASPOLAT
  • Size: 5.82 MB
  • Uploaded: 2019-07-20 14:19:08
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

DİYARBAKIR KİLİSELERİ PROF.DR.YUSUF KENAN HASPOLAT Tür :e-KİTAP Birinci Baskı Ocak 2015(e-kitap) Bu kitabın her türlü yayın hakkı Prof. Dr. Yusuf Kenan Haspolat’a aittir. Tanıtım amacıyla yapılacak kısa alıntılar dışında yazarın yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz. ISBN: 978-605-9064-09-5 e-mail:khaspolat@hotmail.com Yusuf Kenan Haspolat • 1954 yılında Diyarbakırda doğmuştur. Çocuk Hastalıkları, Çocuk Acil, Gelişimsel Pediatri ve Endokrin dallarında profesör olan yazar halen Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesinde Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Yazar evli ve iki çocuk babasıdır. Yayınlanmış Eserleri Bedüzzaman ve Diyarbakır Dicle İlçesi Diyarbakır Ekonomi Tarihi 1 Diyarbakır Ekonomi Tarihi 2 Diyarbakır Sosyokültürel Tarihi 1 Diyarbakır Sosyokültürel Tarihi 2 Diyarbakır Sosyokültürel Tarihi 3 Diyarbakır Yeraltı Kaynakları Diyarbakır Yerüstü Kaynakları 1 Diyarbakır Yerüstü Kaynakları 2 Diyarbakır'da Çevre ve Doğa (Sempozyum) Diyarbakır'da Doğal Hayat, Su, İklim, Enerji, Maden Eğil ve Turizm Ergani İlçesi ve Turizm Gül Şehri - Diyarbakır Sempozyumu Hani İlçesi Her Yönüyle Diyarbakır İlçeleri Karacadağ Peygamberler, Sahabeler ve Evliyalar Kenti Diyarbakır Peygamberler, Sahabeler ve Evliyalar Kenti Diyarbakır (4. Baskı) Sema (Şiir) Tabiattan Fısıltılar (Şiir) Tarih - Kültür - İnanç Kenti Diyarbakır Tüm Yönleriyle Çermik İlçesi ve Turizm Ümit (Şiir) Tüm Yönleriyle Diyarbakır Kulp İlçesi Ve Turizm Tüm Yönleriyle Diyarbakır Kocaköy İlçesi Ve Turizm Tüm Yönleriyle Diyarbakır EĞİL İlçesi Ve Turizm Diyarbakır Hz. Süleyman Camii Diyarbakır Ulu Camii Diyarbakır Camileri 1 Diyarbakır Camileri 2 Diyarbakır Camileri 3 Diyarbakır Kiliseleri İÇİNDEKİLER 1. DİYARBAKIR KİLİSELERİ 2. İLÇE KİLİSELERİ 1.BÖLÜM DİYARBAKIR KİLİSELERİ DİYARBAKIR KİLİSELERİ Prof Dr Kenan HASPOLAT Daha ilk dönemlerden itibaren dini ve etnik açıdan kozmopolit bir yapı sergileyen Diyarbakır, bu özelliğini günümüzde kısmen de olsa sürdürmektedir. Kentte İslam öncesi dönemde yaygın olan dinler Musevilik ve Hıristiyanlık’tır. Hıristiyanlık dini, İslam öncesi dönemde önemli bir konumdayken, İslamiyet’in yayılması ile birlikte eski önemini koruyamamıştır.Günümüzde kent merkezinde Hıristiyanlık dinine mensup az sayıda insan yaşamaktadır.Kültürlerini koruyarak, dini inançlarını ibadethanelerinde yaşayan Hıristiyanlar, Diyarbakır’ın önemli kültürel ve dinsel çeşitliliğinin bir göstergesidir.Hıristiyanlık dini, kendi içinde Gregoryanlar, Ortodokslar, Melkitler, Ortodoks Süryaniler ve Nasturiler gibi çeşitli mezheplere ayrılmıştır. Hıristiyanlık Roma döneminde Diyarbakır ve çevresine yayılmıştır. Hıristiyanlık 313 yılında Milano Fermanı ile Roma İmparatorluğu’nun resmi dini haline gelmiştir. Devlet desteğini de yanına alan bu din imparatorluk sınırları içinde rahatça yayılmıştır. Süryani kültürünün özellikle 4.-5.yüzyıllar arasında Diyarbakır ve çevresinde egemen olduğu tahmin edilmektedir. İslam öncesi dönemde Süryani kültürünün merkezleri Diyarbakır, Silvan, ve Eğil olarak belirtilmektedir. İslam döneminde de varlıklarını sürdüren Süryanilerin günümüzde, Diyarbakır kent merkezindeki sayıları oldukça azalmıştır. İlçe ve köylerde ise Süryaniler’den kimsenin kalmadığı bilinmektedir. Yahudilik dininin çok eski dönemlerden beri Diyarbakır’da varolduğu belirtilmektedir. Diyarbakır ve çevresinde İslam dini 639 yılında Halife Ömer dönemiyle birlikte güçlü konuma gelmiştir. Bu dönemi takip eden Emevi ve Abbasi devletlerinin ardından Diyarbakır, günümüze kadar çok sayıda İslam devletinin idaresi altında yaşamış ve İslam dini, kentteki diğer inanç grupları arasında birinci sırayı teşkil etmiştir.Bununla birlikte, İslam öncesi dönemdeki din ve mezhep gruplarının da yaşamaya devam ettiği bilinmektedir.Bu inançlar Yezidilik, Kıptilik, Keldanilik, Nasturilik, Süryanilik, Katolik, Ortodoksluk, Protestanlık ve Şemsiliktir. Diyarbakır’da zengin bir çeşitlilik sergileyen dini hayat; Türk, Kürt, Arap, Acem, Ermeni, Süryani, Rum gibi farklı etnik guruplar arasında yaşanmaktaydı. Gerek kırsal kesim, gerekse kent yapısı heterojen bir yapı sergilemektedir. Mervaniler’den önce kentte Süryani ve Ermenliler’in çoğunluğu oluşturduğu yönünde bilgilere rastlamaktayız. Bölge, Mervani yönetimi altındayken yörede Kürt kabileleri yayılma hareketi içine girmişlerdir. Bu yüzden etnik yapı değişime uğramıştır. Bu durum, bölgedeki Arap kültürünün baskın etkisini azaltmamıştır. 13.-15.yüzyıllar arasında etnik yapısının karmaşıklığıyla dikkat çeken Diyarbakır’da göçebelik ve kabile hayatı, yerleşik yaşamdan daha yaygındır.Kentteki etnik gruplar içinde sadece Ermeniler köy ve kasaba

Recently converted files (publicly available):