• Document: 2. WYMAGANIA OGÓLNE...
  • Size: 5.86 MB
  • Uploaded: 2019-07-11 14:08:26
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ITB Zakład Konstrukcji INSTRUKCJA ITB strona 1/1 i Elementów Budowlanych 1. WSTĘP ........................................................................................................... 2 1.1. Przedmiot opracowania .................................................................................... 2 1.2. Dokumenty związane ....................................................................................... 2 2. WYMAGANIA OGÓLNE .......................................................................................... 2.1 Wymagania techniczno-użytkowe stawiane oknom i drzwiom balkonowym ... 2.2 Wymagania stawiane połączeniom okien i drzwi balkonowych z budynkiem .. 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WBUDOWYWANIA OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH ........................................................................................................ 3.1. Uwagi ogólne ...................................................................................................... 3.2. Funkcje okna ...................................................................................................... 3.3. Przygotowanie otworu do montażu..................................................................... 3.3.1.Przygotowanie otworów do montażu okien/drzwi balkonowych…………. 3.3.2.Ustalenie wymiarów okien/drzwi balkonowych w nowych lub istniejących budynkach……………………………………………………………………….. 3.4. Mocowanie okien i drzwi balkonowych .............................................................. 3.4.1. Usytuowanie i ustawienie okna w ościeżu……………………………….. 3.4.2 Mocowanie okna w ościeżu ...................................................................... 3.4.3. Elementy mocujące okno w ościeżu ......................................................... 3.4.4. Mocowanie okien wysuniętych przed ścianę zewnętrzną ........................ 3.5. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi balkonowych ze ścianą ............. 3.5.1. Uwagi ogólne ............................................................................................ 3.5.2. Uszczelnienie wewnętrzne ........................................................................ 3.5.3. Warstwa środkowa (izolacja termiczna ) ................................................... 3.5.4. Uszczelnienie zewnętrzne......................................................................... 3.5.5. Materiały uszczelniające ........................................................................... 3.5.6. Przykłady wykonywania uszczelnień okien/drzwi balkonowych………….. 3.5.7. Uszczelnienie i wykończenie pr ogów drzwi balkonowych………………. 3.6. Osadzenie parapetów okiennych........................................................................ 3.6.1. Parapety zewnętrzne ................................................................................ 3.6.2. Parapety wewnętrzne ............................................................................... 3.7. Łączenie okien w zestawy .................................................................................................... 3.7.1. Zestawy poziome ...................................................................................... 3.7.2. Zestawy pionowe ...................................................................................... 3.8. Mocowanie skrzynek roletowych……………………………………………………. 4. ODBIÓR ROBÓT MONTAŻOWYCH ........................................................................ 4.1. Odbiór robót budowlanych przed rozpoczęciem montażu okien/drzwi balkonowych ...................................................................................................... 4.2. Odbiór okien i drzwi balkonowych przed wbudowaniem .................................... 4.3. Odbiór robót zanikających ................................................................................. 4.4. Odbiór robót po wbudowaniu okien/drzwi balkonowych ..................................... 5. ZALECENIA DOT. ZAMONTOWANYCH / DRZWI BALKONOWYCH…………… 5.1.Okna drewniane.................................................................................................. 5.2.Ogólne zalecenia dotyczące okien wszystkich rodzajów. ................................... ITB Zakład Konstrukcji INSTRUKCJA ITB strona 2/2 i Elementów Budowlanych 11. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania Niniejsze opracowanie zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru montażu okien i drzwi balkonowych w budynkach. Przeznaczone jest, przede wszystkim, dla firm wykonawczo-montażowych, projektantów oraz nadzoru

Recently converted files (publicly available):