• Document: Satınalma Yönetiminde 14 adımlık Tasarruf Listesi
  • Size: 381.95 KB
  • Uploaded: 2019-07-15 18:50:58
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

www.cengizpak.com.tr Satınalma Yönetiminde 14 adımlık Tasarruf Listesi Bu sunum sadece cengizpak.com.tr site üyeleri içindir Hazırlayan : Cengiz Pak © www.cengizpak.com.tr / Satınalma Tasarruf Listesi 1 cengizpak.com.tr www.cengizpak.com.tr Avcının Silahı “Kullanılabilir Bilgi” © www.cengizpak.com.tr / Satınalma Tasarruf Listesi 2 www.cengizpak.com.tr Dikkat, eğer bu sunumu bir şirket toplantısında kullanırsanız her adım için yapabiliriz, yapamayız, yapacağız gibi işaretleyerek bir aksiyon planı çıkartabilirsiniz © www.cengizpak.com.tr / Satınalma Tasarruf Listesi 3 Konu Aksiyon 1. Tedarikçileri “maliyet / masraf azaltıcı www.cengizpak.com.tr programları izlemeye” zorunlu tutmak, bu sayede fiyat artış istekleri yerine maliyet azaltılması konusunda ortaklaşa çalışmak 2. Tedarikçilerin bizim işimize olan katkılarını analiz etmek, katkısı olmayanları olanlar ile değiştirmek 3.“Toplam Maliyetin Sahiplenilmesi”, sadece satın alma değil ödeme, saklama, kullanma, hurda ve o malzeme ilgili bütün masrafların bir kişi tarafından sorumluluğunun alınması © www.cengizpak.com.tr / Satınalma Tasarruf Listesi 4 Konu Aksiyon 4.Tedarikçiler ile “maliyet azaltma için beyin www.cengizpak.com.tr fırtınası seansı” : Farklı tedarikçiler ile aynı anda toplantı yapmak, her birinden önerilerini almak, yazılı olarak ne yapabileceklerini anlatmalarını istemek. 5. Internet tabanlı açık eksiltmeler düzenlemek, bu sürecin bağımsız bir danışman tarafından izlendiği garantisini vermek. 6. Toplam sahip olma maliyetinin nelerden meydana geldiğinin farkında olmak. Fiyat dışında taşıma, paketleme, tedarikçi tarafından sağlanan saklama üniteleri, malzemenin ihtiyaç duyacağı araç gereç ve set-up değişikliği, garanti koşulları, en az sipariş miktarı, parti büyüklüğü, ödeme koşulları, para birimi … © www.cengizpak.com.tr / Satınalma Tasarruf Listesi 5 Konu Aksiyon 7. Maliyet azaltma çalışmasını bütün tedarik www.cengizpak.com.tr zincirine yaygınlaştırılması. İlk seviye tedarikçilerden geriye doğru giderek maliyet azaltma fikirleri ve ihtimalleri araştırılmalıdır. Zincirin içinde yer alanların koordinasyonu toplam stok maliyetini azaltacaktır. 8. ERP sistemi aracılığı ile satınalma talep ve sipariş uygulamalarında malzeme ihtiyaç planının etkin kullanımını sağlamak, talep noktasında mevcut stoğun görünür hale gelmesinden dolayı gereksiz satınalmaların azalması, ihtiyaçların üretim siparişlerine kadar izlenebilmesi. 9. Özellikle ufak meblağlı alışverişler için ödeme otomasyonu, bu tür ödemeler için daha basit bir süreç izlenmesi, özel bir şirket kartından ödeme yapılabilmesi. © www.cengizpak.com.tr / Satınalma Tasarruf Listesi 6 Konu Aksiyon 10. Internet üzerinden bilgi paylaşımı, teknik www.cengizpak.com.tr bilgilerin, çizimlerin, şikayetlerin, kalite raporlarının paylaşımı. 11. Yeni ürün tasarımının erken aşamalarında tedarikçi ile işbirliği oluşturma, bilgilendirme ve

Recently converted files (publicly available):