• Document: Juditiny. Vincenc Morstadt, sepiová kresba, předloha pro rytinu, 1836, Muzeum hl. m. Prahy ISSN
  • Size: 8.72 MB
  • Uploaded: 2019-07-11 21:20:17
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ROčNÍK LVIII. (XIX.) číslo 1 / 2018 věSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU příběh Vincenc Morstadt, sepiová kresba, předloha pro rytinu, 1836, Muzeum hl. m. Prahy Juditiny věže ISSN 1213-4228 : ZA STAROU PRAHU : V tomto čísle   se mimo jiné dozvíte, že … … Juditina věž je mimořádně dochovaná románská a renesanční stavba … kolem Juditiny věže kroužily dějiny  a v jejích zdech zanechaly pozoruhodné stopy … Malostranským mosteckým věžím se váží i příběhy pražských legend a české krásné literatury 2017 VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRA­H U Ročník LVIII. (XIX.) číslo 1/2018 Juditina věž je víc než „nějaký barák“ Číslo Věstníku, které jste právě, vážení čtenáři, členové a příznivci Klubu Za starou Prahu, otevřeli, není čís- lem obyčejným. Věnuje se Juditině věži, stavbě, která je v  posledních devadesáti letech ze  své osmisetleté historie bytostně spjata s  Klubem Za starou Prahu. Ta symbióza je tak těsná, že bez velké nadsázky lze říci, že věž je tělem Klubu a Klub její duší. Bohužel „naše tělo“ má ve správě někdo, pro něhož je jen jedním z mnoha baráků, které spravuje. Pro Juditinu věž, součást národní kulturní památky Karlův most, naplánovala Městská část Praha 1 rozsáhlou rekonstrukci. Tak rozsáhlou a zároveň necitlivou, že ji na podnět Národního památkového ústavu a Klubu Za starou Prahu v lednu roku 2018 památková inspekce Ministerstva kultury ČR zru- šila jako neopodstatněnou. Klubu Za starou Prahu se mezitím sice dostalo několikerého ujištění přímo z úst starosty městské části Oldřicha Lomeckého, že se po zmíněné rekonstrukci, během níž by bylo podle něj nezbytné prostory zcela vyklidit, do věže určitě vrátí, ale přesto tu něco nehraje a na mysl se vtírají znepokojivé otázky: Proč se s nájemcem (Klubem Za starou Prahu), jehož platná smlouva má vypršet až roku 2093, nikdo seriózně nebaví o projektovaných dispozičních změnách? Nebo jsou snad projektovány pro jiné účely? Proč není nájemce vyzván správcem či projektantem, aby se k projektu vyjádřil, když má být budou- cím uživatelem rekonstruovaných prostor? Nebo má být uživatelem někdo jiný? Proč se nájemce dosud nikdo nezeptal, jaké má zkušenosti s devadesátiletým pobytem ve věži a jaké požadavky do let dalších? Nebo jsou projektem plněny požadavky jiného subjektu? Jaký je smysl plánované rekonstrukce, když je připravována nájemci doslova za zády? Tento monotematický Věstník o Juditině věži chce ukázat, že Juditinu věž opravdu nelze chápat jako „řadový barák“, kterých má Praha 1 na starost stovky, a že ani Klub Za starou Prahu není řa- dovým nájemcem. K obnově Juditiny věže se musí přistupovat daleko citlivěji a mnohonásobně kul- turněji, než si její správce dosud uvědomil a než dosud předvedl. Chce také ukázat, že Klub Za starou Prahu se nebrání obnově věže z nějaké své pohodlnosti, jak je mu podsouváno, ale je připraven s nej- vyšší vstřícností ji v nutném rozsahu akceptovat, budou-li úmysly a kroky správce zcela transparent- ní a plánované zásahy do historické podstaty stavby ohleduplné. Kateřina Bečková

Recently converted files (publicly available):