• Document: PUMPPAAMON ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET
  • Size: 947.63 KB
  • Uploaded: 2019-07-14 17:08:51
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

PUMPPAAMON ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET KULJETUS  Säiliöt kuljetetaan pysty- tai vaaka-asennossa kuljetus-alustaan kiinnitettynä.  Säiliöt nostetaan säiliön yläosassa olevista nosto korvakkeista tai muilla tavoin asianmukaisia nostovälineitä käyttäen.  Tarkista ennen asennusta ettei säiliöön ole kohdistunut kuljetusvaurioita. ASENTAMINEN Huonosti kantavalle maapohjalle ja/tai pohjaveden nostetta vastaan tulee pumppaamosäiliö kiinnittää rakennesuunnittelijan mitoittamalle ankkurointilaatalle. 1. Varaa riittävästi tilaa kaivon ympärille asennusta varten, kuitenkin vähintään 50 cm. 2. Ankkurointilaatta valetaan kaivannon pohjalle tiivistetyn 30 cm vahvuisen tasoitetun kivettömän hiekkapedin päälle. Ankkurointilaatta (esimerkki) Materiaali: betoni K30-2 Teräsvahvikkeet: min. Ø 10 mm. leveys: säiliön halkaisija + 400 mm paksuus: 150 mm 3. Kaivon ankkuroiti vaihtoehtoja:  Ankkuroidaan venymättömillä ankkurointiliinoilla nosto/ankkurointi korvakkeista  Kiinnityskynsillä jotka asennetaan tasaisin välein säiliön pohjalaipan ympärille. Porataan pohjalaattaan 16 mm reiät kiinnityskynsiä varten. Pultataan kynnet kiinni 16 mm kiila-ankkuri pulteilla.  Kolmantena ankkurointitapana voidaan käyttää menetelmää, jossa säiliö nostetaan tampatulle ja tasatulle hiekkapedille. Pumppaamo täytetään vedellä. Tämän jälkeen suoritetaan valu, jolloin pumppaamo jää alaosastaan valettavan betonimassan sisään. Valettavan betonimäärän massan on kumottava säiliön muodostama noste. Lopuksi kaivanto täytetään tasalaatuisella hiekalla. 4. Kaivon liikkumisen estämiseksi pohjaveden tasolla tulee säiliö täyttää vedellä asennuksen helpottamiseksi. Tiivistä säiliön viereinen hiekkakerros huolellisesti. Jatka kaivon tiivistämistä 20 cm kerroksin. 5. Kytke liitokset viemäriverkkoon huolellisesti. Jatka hiekkatiivistystä 40cm välein. Muista tuoda huoltokaivoon sähköputki kaapeleita varten, sekä mahdollinen tuuletusputki. 6. Ennen lopullista täyttöä asennetaan kansisto. Kannen asennuksessa huomioitavaa on ettei kanteen kohdistuvat kuormat välity pumppaamo- säiliön rakenteeseen. Kansiston laippa tulee tukeutua ainoastaan valmiiseen pintaan. 7. Säädä kansi valmiin pinnan tasalle pumppaamon kauluksesta sopivasti leikkaamalla esim. kulmahiomakoneella. Pumppaamon kauluksen ja kannen välinen mahdollinen rako voidaan tiivistää vedenpitävällä tiivistemassalla. Jos kansi on jäämässä alle valmiin pinnan, käytä lisävarusteena saatavaa pumppaamon korotus-osaa. 8. Keskiraskaan/raskaan liikenteen vaikutusalueella olevan kaivon yläpuolelle on valettava kuormantasauslaatta. Kuormantasauslaatta (esimerkki) materiaali: säänkestävä betoni K30-2 Teräsvahvikkeet: Ø 10 mm min. Mitat: säiliön halkaisija + 2 m, paksuus 200 mm 9. Tarkista kaikki pumppaamon sisäpuoliset liitokset ja kiristä tarvittaessa niitä. Kuljetuksen aikana tehtaalla kiristetyt liitokset (esim. laippapultit) saattavat löystyä. OHJAUSKESKUKSEN ASENNUS JA KYTKENTÄ Huom! Sähkökytkennät saa suorittaa vain alan ammattilainen  Asenna ohjauskeskus seinälle - vältä poraamista suoraan ohjauskeskuksen läpi, jotta kotelon sisälle ei kerry epäpuhtauksia.  Varmista, että kytkettävät kaapelit ovat virrattomia  Noudata kytkennässä kaavion mukaisia numeroituja riviliittimiä. Kytkentäkaavio löytyy ohjauskeskuksen sisältä.  Kytke syöttökaapeli ohjauskeskuksen pohjasta sopivaa lävistysreikää ja tiivistettä käyttäen  Kytke pumpun kaapeli ja pintakytkimien kaapelit kuten edellä.  Estä kaapeleiden liikkuvuus esim. vedonpoistajille  Tarkasta että moottorisuojakytkin (A) on säädetty pumpulle sopivaksi. Pumpun virta-arvot (A) löytyvät mm. pumpussa olevasta tyyppikilvestä. Säädä n. 10 % yli pumpun nimellisvirran. Moottorisuojakytkimessä on säädin oikealle virta-arvolle – kahden pumpun ohjauskeskuksessa on kaksi moottorisuojakytkintä, joihin molempiin tulee säätää oikea virta-arvo. KAAPELEIDEN KYTKENTÄ KAIVOSSA Mikäli laitteiden omat kaapelit eivät pituudeltaan riitä suoraan kytkettäväksi ohjauskeskukseen, joudutaan ne jatkamaan pumppaamokaivossa.  Varmistu että valittu jatkokaapeli on tarkoituksen mukainen - ulos ja maahan asennettavat kaapelit suositellaan toteutettavaksi MCMK- kaapelilla esimerkiksi: Pumppu (1kpl) = MCMK 3x2,5 + 2,5S (kahdelle pumpulle kaksi erillistä kaapelia) Pintakytkimet (M1H+3Y) = MCMK 6x1,5+1,5S (voidaan kytkeä samassa kaapelissa)  Kaivon sisäpuolisten kytkentöjen tulee täyttää IP 68 laatuvaatimus  Kaivon s

Recently converted files (publicly available):