• Document: SEVİNÇLER A ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
  • Size: 5.32 MB
  • Uploaded: 2019-07-13 10:43:49
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

1 ÖNSÖZ Günümüzde teknolojinin ilerlemiş boyutlara ulaşması haberleşme sistemlerini de etkilemiştir. Günümüzün deniz haberleşmesinde kullanılan GMDSS sistemi bunun en iyi kanıtıdır. Bu sistem eski tehlike ve emniyet haberleşmesinin dezavantajlarını tamamı ile ortadan kaldırmakta ve son derece etkin ve güvenilir, mesafe sınırı olmaksızın gemilere, kıyı ve gemi yönünde her türlü haberleşme imkanını çok hızlı ve basit bir şekilde sağlamaktadır. GMDSS sisteminin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren gemiler bu sisteme uyum sağlamak ve sistem gerekliliklerini yerine getirmek zorundadırlar. 1 Şubat 1999 da tam olarak yürürlüğe giren GMDSS sistemi, çeşitli uygulamaları ve kuralları beraberinde getirmektedir. Bu kurallara uymayan ve GMDSS gereklerini ortaya koymayan gemilere ağır para cezaları ve seferlerine izin verilmemeleri durumuda gerçekleşmektedir. Bu sistem eski haberleşme sistemindeki tonaja göre cihaz sistemini tamamen ortadan kaldırmakta ve gemiler haberleşme cihazlarını gidecekleri deniz alanına göre bulundurmak zorundadır. Bu sisteme uyum sağlayan gemilerde de denizciler bu sistemi öğrenmek, tanımak, uygulamak zorundadır. Hazırlamış olduğum bu projede amaç GMDSS sisteminin tanıması, anlaşılması,ve bilinmesidir. Bu proje aynı zamanda General Operator Certificate (GOC) sınavına gireceklerin bu kaynaktan yararlanmaları durumunda, temel bilgilerini karşılamak için tek bir ortamda bir araya getirilip kendi anlatımımla tarafımdan Sayın Hocam BAYRAM DENİZ’e özel olarak hazırlanmıştır. Onur SEVİNÇLER A0460003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YALOVA MESLEK YÜKSEK OKULU GÜVERTE 2.SINIF (GENEL TELSİZ OPERATÖRÜ) 2 INDEX 1.GMDSS NEDİR ?----------------------------------------------------------------------------------------------- 8 1.1 GMDSS ÖNCESİ NASILDI ?-------------------------------------------------------------------- 9 1.2 GMDSS’E NEDEN İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR ?------------------------------------------- 9 1.3 GMDSS GEREKLERİNİ TAMAMLAMA SÜRESİ------------------------------------------ 9 1.4 GMDSS ÖNEMLİ TARİHLER-------------------------------------------------------------------- 9 1.5 GMDSS DENİZ ALANLARI---------------------------------------------------------------------- 10 1.5.1 A1 Deniz Alanı--------------------------------------------------------------------------- 10 1.5.2 A2 Deniz Alanı--------------------------------------------------------------------------- 11 1.5.3 A3 Deniz Alanı--------------------------------------------------------------------------- 11 1.5.4 A4 Deniz Alanı--------------------------------------------------------------------------- 12 1.5.5 GMDSS Deniz Alanlarının Sınırları------------------------------------------------ 12 1.6 GMDSS KOŞULLARI------------------------------------------------------------------------------ 13 1.6.1 Denizde Elektronik Bakım----------------------------------------------------------- 13 1.6.2 Kıyıda Elektronik Bakım-------------------------------------------------------------- 13 1.6.3 Cihaz Çiftlemesi------------------------------------------------------------------------- 13 1.6.3.1 Cihaz Çiftlemesi İçin Dikkat Edilecek Hususlar------------------- 13 1.7 GMDSS’E TABİ GEMİLERİN TELSİZ CİHAZLARI---------------------------------------- 14 1.7.1 A1 Deniz Sahası İçin Telsiz Cihazları-------------------------------------------- 15 1.7.1.1 A1 Deniz Sahasında Tehlike Alarmı Yayınlama Yöntemi------ 15 1.7.2 A2 Deniz Sahası İçin Telsiz Cihazları-------------------------------------------- 15 1.7.2.1 A2 Deniz Sahasında Tehlike Alarmı Yayınlama Yöntemi------ 16 1.7.3 A3 Deniz Sahası İçin Telsiz Cihazları-------------------------------------------- 16 1.7.3.1 A3 Deniz Sahasında Tehlike Alarmı Yayınlama Yöntemi------ 16 1.7.4 A4 Deniz Sahası İçin Telsiz Cihazları-------------------------------------------- 16 1.7.4.1 A4 Deniz Sahasında Tehlike Alarmı Yayınlama Yöntemi------ 16 1.8 GMDSS HABERLEŞMESİ-------------------------------------------------------------

Recently converted files (publicly available):