• Document: Збірник наукових праць Випуск IIІ
  • Size: 8.67 MB
  • Uploaded: 2019-07-17 19:21:13
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Криворізький національний університет Теорія та методика електронного навчання Збірник наукових праць Випуск IIІ Кривий Ріг Видавничий відділ НМетАУ 2012 УДК 371 Теорія та методика електронного навчання : збірник наукових праць. Випуск III. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2012. – 359 с. Збірник містить статті з різних аспектів дидактики електронного, дистанційного та мобільного навчання і проблем їх впровадження у на- вчальний процес середньої та вищої школи. Значну увагу приділено пи- танням розвитку комп’ютерно орієнтованих методичних систем навчан- ня фундаментальних дисциплін у вищій школі та програмному забезпе- ченню електронного навчання. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, наукових та педагогічних працівників. Редакційна колегія: М.І. Жалдак, доктор педагогічних наук, професор, ак. НАПН України Ю.С. Рамський, кандидат фізико-математичних наук, професор В.І. Клочко, доктор педагогічних наук, професор С.А. Раков, доктор педагогічних наук, професор Ю.В. Триус, доктор педагогічних наук, професор О.М. Гончарова, доктор педагогічних наук, професор О.М. Спірін, доктор педагогічних наук, професор В.Ю. Биков, доктор технічних наук, професор, ак. НАПН України І.О. Теплицький, кандидат педагогічних наук, доцент (відповідальний редактор) С.О. Семеріков, доктор педагогічних наук, професор (відповідальний редактор) С.В. Шокалюк, кандидат педагогічних наук, доцент (відповідальний секретар) Рецензенти: А. Ю. Ків – д-р фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри фізичного та математичного моделювання Південноукраїнського національно- го педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса) В. М. Соловйов – д-р фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри економіч- ної кібернетики Черкаського національного університету імені Бог- дана Хмельницького Друкується згідно з рішенням ученої ради Криворізького металургійного факультету Національної металургійної академії України, протокол №8 від 14 березня 2012 р. 2 СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ВЕБ-САЙТА КАФЕДРЫ УНИВЕРСИТЕТА Фирас Таки Али Беларусь, г. Минск, Белорусский государственный университет firasalmusawi@yahoo.com В настоящее время без сайта контактные аудитории обойтись уже не могут. Во-первых, сайт – это инструмент общения. Поэтому должен быть клиентоориентированный подход к содержанию, структуре и нави- гации. Это предполагает двухстороннюю связь между потребителем, которому предназначен контент, и создателем. Интерактивный подход характеризуется обратной связью, нацелен

Recently converted files (publicly available):