• Document: TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD
  • Size: 284.96 KB
  • Uploaded: 2019-07-15 12:01:37
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 1008 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 1008 Nisan 2003 ICS 91.100.30 BETON - KARMA SUYU - NUMUNE ALMA, DENEYLER VE BETON ENDÜSTRİSİNDEKİ İŞLEMLERDEN GERİ KAZANILAN SU DAHİL, SUYUN, BETON KARMA SUYU OLARAK UYGUNLUĞUNUN TAYİNİ KURALLARI Mixing water for concrete – Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water, including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA 1 TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE'YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN ÖZBEKOGLU LTD.STi'A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 14.03.2014 TSE'DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iLTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ. − Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz. − Bu standardı oluşturan Hazırlık Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını şükranla anarız. Kalite Sistem Belgesi İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir. Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası) TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder. TSEK Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası) TSEK Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standardlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder. DİKKAT! TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir. Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir. TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR. TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE'YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN ÖZBEKOGLU LTD.STi'A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 14.03.2014 TSE'DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iLTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ. ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 1008/Nisan 2003 Ön söz - Bu standard, CEN tarafından kabul edilen EN 1008 (2002) standardı esas alınarak TSE İnşaat Hazırlık Grubu’nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 24 Nisan 2003 tarihli toplantısında Türk Standardı olarak kabul edilerek yayımına karar verilmiştir. TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE'YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN ÖZBEKOGLU LTD.STi'A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 14.03.2014 TSE'DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iLTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ. ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 1008/Nisan 2003 İçindekiler 0 Giriş ........................................................................................................................................................... 1 1 Kapsam..........................................................................................................

Recently converted files (publicly available):