• Document: KEPESESE TARİH. İslam Öncesi Türk Tarihi. İlker AKBAŞ.
  • Size: 814.19 KB
  • Uploaded: 2019-07-10 22:09:49
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

KEPESESE TARİH İslam Öncesi Türk Tarihi İlker AKBAŞ www.serenti.org İLETİŞİM 0 535 340 68 45 ilkerkpss@gmail.com https://www.facebook.com/exorientlux https://www.facebook.com/groups/ilkerkpss Bu yayının her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, yayının tamamının veya bir kısmının yazarın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve yayının hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. ORTA ASYA KÜLTÜR BÖLGELERİ TÜRKLERİN ANAYURDU ►Anav/Namazgâh: Orta Asya’nın en eski ve temel kültür ►Kuzeyde Sibirya, Altay Dağları ve Baykal Gölü, merkezidir. ►Güneyde Hindikuş Dağları, Karanlık ve Tanrı Dağları ►Afanesyova: Türklerin en eski kültür merkezidir. ►Batıda Hazar Denizi ►Andronova: İlk defa tunç ve altından yapılmış araç ►Doğuda Kingan Dağları ile çevrili alanda yaşamışlardır. gereçlerin bulunduğu merkezdir. ►Bölgenin ana akarsuları Amu Derya (Ceyhun Nehri) ve Siri ►Karasuk: Demirin ilk işlendiği merkezdir. Derya (Seyhun Nehri)’dır. Ana su kaynakları Aral Gölü, ►Tagar: Bu bölgedeki kültürlerin en yeni ve gelişmiş Balkaş Gölü ve Hazar Denizi’dir. olanıdır. ►Diğer Kültür Bölgeleri: Kelteminar, Altay, Taştık Kültürü Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ana yurdunda yer almaz? A) Ötüken B) Altay Dağları C) Aral Gölü Orta Asya’da Türklere ait en yeni ve en gelişmiş kültür bölgesi D) İtil Irmağı E) Tanrı Dağları aşağıdakilerden hangisidir? A) Taştık B) Tagar C) Karasuk D) Anav E) Altay TÜRK GÖÇLERİ Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya kültür bölgeleri arasında yer Göçlerin Nedenleri almaz? ►İklim değişikliği A) Afanesyevo B) Abakan C) Karasuk ►Hayvan hastalıkları D) Kelteminar E) Tagar ►Nüfusun artması ve yeni yurt arayışı ►Siyasi ve sosyal durum (Boylar arası mücadele ve dış baskılar.) TÜRK ADININ ANLAMI ►Bağımsızlık duygusu ►Tarihçi Nemeth tarafından Uygur metinlerinde “güç, kuvvet”, anlamında kullanıldığı ifade edilmiştir. Göçlerin Sonuçları ►Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügatit-Türk” adlı eserinde ►Anadolu, Suriye, Orta Avrupa ve Sibirya ya yerleştiler. “olgunluk çağı”, olarak ifade edilmiştir. ►Değişik bölgelere göç eden Türkler farklı kültürleri ►Eski Çin kaynaklarında “miğfer” anlamında kullanılmıştır. etkilediler ve kendileri de o kültürlerden etkilendiler. Bu ►Ziya Gökalp Türk adının “türeli (töreli), kanun nizam etkilenmeler sonucu Türk boyları arasında dinî, kültürel, sahibi” anlamına geldiğini belirtmiştir. ekonomik, sosyal ve siyasi farklılıklar meydana geldi. (Bu ►İslamiyet’i benimseyen “Oğuz boyları” ise Araplar değişikliğin en az olduğu alan askerlik ve sonrada egemenlik tarafından “Türkmen” adı ile anılmaya başlanmıştır. anlayışı olmuştur.) ►Rus tarihçi Wlademir Bartholt tarafından “törü” (kanunla ►Göç ettikleri yerlerde Türkler değişik adlarla devletler düzenlenmiş, birlik kazanmış halk) anlamında kullanılmıştır. kurdular. ►Arminius Wambery ise “türemek” (çoğalmak) anlamı

Recently converted files (publicly available):