• Document: AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN
  • Size: 3.51 MB
  • Uploaded: 2019-07-13 17:04:54
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder – för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A, Stockholm Postadress: 113 89 Stockholm Telefon: 08-506 515 00 E-post: kunskap@aktiespararna.se Hemsida: www.aktiespararna.se Vi tackar familjen Lundin-Nierenburg för att de välvilligt ställde upp för fotografering. © Aktiespararna Kunskap Grafisk form: Tidning&Form Helena Åberg AB Omslagsfoto: Peter Nordahl, Nordahl Bild Tryckt hos: Kristianstads Boktryckeri AB, Kristianstad augusti 2007 Andra upplagan ISBN 91-89212-25-8 Innehåll 1. INLEDNING .....................................................................8 2. AKTIER ELLER FONDER? ................................................ 14 3. VAD ÄR EN AKTIE? ........................................................ 18 4. AKTIER SOM KAPITALPLACERING ................................... 24 5. RISKER OCH MÖJLIGHETER ............................................ 28 6. FÖRETAGSEKONOMI ....................................................... 36 7. AKTIEMATEMATIK .......................................................... 40 8. OLIKA LISTOR OCH INDEX .............................................. 46 9. AKTIEVÄRDERING .......................................................... 52 10. SÅ FUNGERAR BÖRSEN .................................................. 56 11. ATT KÖPA OCH SÄLJA AKTIER ......................................... 60 12. ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIER ..................................... 66 13. ATT FATTA BESLUT OM ATT KÖPA AKTIER ........................ 74 14. ATT FATTA BESLUT OM ATT SÄLJA AKTIER ....................... 82 15. AKTIEAFFÄRER ÖVER INTERNET ...................................... 86 16. BÖRSINTRODUKTIONER .................................................. 92 17. VAD ÄR EN FOND? ......................................................... 98 18. OLIKA FONDER OCH ANDRA PLACERINGAR .................... 102 19. HUR VÄLJER MAN FONDER? ......................................... 110 20. BESKATTNING AV AKTIER OCH KAPITAL ........................ 120 ORDLISTA ................................................................... 125 SÖKORDSREGISTER ..................................................... 131 AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN 5 6 AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN Förord Många svenskar har sett det de tillhör faktiskt Stockholms- nödvändigt att spara kapital för börsen en av de större i världen. att säkra försörjningen när vi slu- Med en försiktig inställning och tat arbeta. Detta har blivit mer en smula kunskaper har vi svens- påtagligt på senare år då landets ka aktieplacerare goda möjlig- inkomsttagare får ett pensions- heter att hitta bra placeringar. besked från PPM där det framgår Syftet är att den här boken ska hur stort kapital som samlats på vara en grundläggande handled- det personliga pensionskontot. ning för dig som står i begrepp att Men många sparar mer aktivt börja spara i aktier och fonder. och för andra ändamål än pensio- Det är också vår förhoppning att nen. Sparande görs i olika former det finns en del matnyttigt även av tillgångar. Aktier och aktie- för dig som har sparat i aktier och fonder är samma form av till- fonder en längre tid. gång, det är bara organisationen Förbundet vill tacka Björn av ägandet som skiljer dem åt. Wilke, författare till boken, för en Aktier och aktiefonder är den fin och gedigen insats. bästa sparformen för den som vill skapa tillväxt för sitt kapital. Stockholm i augusti 2007 Det finns dock en del risker med ägande i aktier och fonder. Ris- Sveriges Aktiesparares kerna är emellertid inte svåra att Riksförbund identifiera, och för den som är beredd att lägga ned lite tid på Christophe Génetay sitt sparande finns alla möjlig- utbildningschef heter till en god avkastning. Bara man undviker de värsta fallgro- parna. Inför framtiden är vi jämställt lika okunniga, vi får lita det egna omdömet och de egna kunska- perna. Den svenska börsen är ovanligt väl försedd med stora internationella företag, som samtidigt ger ekonomisk infor- mation i världsklass. Kring dessa företag växer underleverantörer, tjänsteföretag och andra som har ambitioner att bli nästa storföre- tag. Mäter man i samlat börsvär- AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN 7 FOTO: PET ER NORDAHL Det blir allt viktigare att välja strategi och inriktning för ditt sparande. Att spara i aktier och aktiefonder är ett sätt att spara kapital till din pension eller för andra ändamål. 8

Recently converted files (publicly available):