• Document: STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR PHILOLOGIA TÂRGU-MUREŞ
  • Size: 2.77 MB
  • Uploaded: 2019-07-18 08:34:26
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

STUDIA UNIVERSITATIS “PETRU MAIOR” PHILOLOGIA 10 TÂRGU-MUREŞ 2011 CONSILIUL ŞTIINŢIFIC Acad. Nicolae Manolescu Prof. univ. dr. Alexandru Niculescu – COLEGIUL DE REDACŢIE Udine (Italia) Director: Prof. univ. dr. Iulian Boldea Dr. Vladimir Florea, IUFM Versailles Redactor şef: Prof. univ. dr. Al. Cistelecan (Franţa) Secretar redacţie: Lector dr. Ramona Hosu Dr. Nina Zgardan – Chişinău (Republica Moldova) Prof. univ. dr. Cornel Moraru Dr. Paulette Delios (Australia) Conf. univ. dr. Smaranda Ştefanovici Dr. Ana Hoţopan – Szeged (Ungaria) Conf. univ. dr. Luminiţa Chiorean Prof. univ. dr. Ion Pop Conf. univ. dr. Eugenia Enache Prof. univ. dr. Mircea Muthu Prof. univ. dr. G. G. Neamţu Prof. univ. dr. Virgil Stanciu Tehnoredactare: Korpos Csilla ISSN 1582-9960 Published by Editura Universităţii „Petru Maior”, Târgu-Mureş, România, 2011 Str. Nicolae Iorga, nr. 1. 540088, Târgu-Mureş, România Tel./fax 0265/211838 e-mail : vbolos@upm.ro dumitrubuda@gmail.com 2 10 2011 STUDIA UNIVERSITATIS „PETRU MAIOR” PHILOLOGIA Redacţia: 540088, Târgu-Mureş, str. Nicolae Iorga, 1, Telefon 0265/236034 SUMAR – CONTENTS – SOMMAIRE – INHALT Studii şi articole Al. CISTELECAN, Preoteasa fatală .......................................................................................................... 5 Iulian BOLDEA, George Bacovia şi avatarurile damnării ......................................................................... 13 Dorin ŞTEFĂNESCU, Dialectica poeziei ............................................................................................... 23 Luminiţa CHIOREAN, Discursul eseistic, generarea procesului izotopic .................................................. 35 Silvia PITIRICIU, Din terminologia cromatică: roz .................................................................................. 51 Doina BUTIURCĂ, Relaţii paradigmatice şi strategii cognitive în discursul ştiintific .................................. 55 Dragoş Vlad TOPALĂ, Compuse familiare în limba română actuală ...................................................... 63 Eva Monica SZEKELY, Mimesisul şi educaţia prin şi pentru literatură ................................................. 69 Valerica SPORIŞ, Adjectivul în presa contemporană românească ............................................................... 84 Eugeniu NISTOR, Oratorie, argumentare şi comunicare în Roma antică ................................................. 94 Alina-Paula NEMŢUŢ, Valenţe expresive ale gerunziului românesc ..................................................... 101 Dumitru-Mircea BUDA, Două jurnale din exil în lecturi contemporane ................................................ 109 Maria-Laura RUS, Vizualul şi mărcile semantice aferente acestuia în opera lui Ion Creangă .................... 120 Liliana ALIC, Traduction et intertextualité............................................................................................... 126 Eugenia ENACHE, Azouz Begag : Revivre sa vie en la réécrivant ......................................................... 135 Abderrahman BEGGAR, Hédi Bouraoui and Multiculturalism. A Historical Approach to Cultural Diversity in the Maghreb ............................................................................................................................... 143 Corina BOZEDEAN, Le geste scriptural chez Henry Bauchau: entre la matière de l’intériorité et la matérialité des mots ....................................................................................................................................... 159 Tatiana IAŢCU, On English Prepositions ............................................................................................... 166 Smaranda ŞTEFANOVICI, American Studies at ‘Petru Maior’ University ........................................ 176 Paulette DELLIOS, Lexical Losses in Metaphorical Mirrors................................................................. 183 Ramona HOSU, Film and Identity – Ideological Representation in Lars Von Trier’s ‘Illustrations’ ........... 194 3 Ignasi NAVARRO I FERRANDO and Birgit GÖSSER, Semantic Configuration of the Spatial Concept “Behind

Recently converted files (publicly available):