• Document: Gebruikershandleiding Breamark Handtakel HTBV Professional WLL 250, 500, 1.000, 2.000, en kg
  • Size: 1.05 MB
  • Uploaded: 2019-07-12 11:10:42
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Gebruikershandleiding Breamark Handtakel HTBV Professional WLL 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000 en 5.000 kg Gebruikershandleiding handtakel HTBV Professional Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Toepassingsgebied 4 3. Technische informatie 4 4. Gebruikershandleiding 4.1 Algemene instructies voor veilig hijsen 5 4.2 Juist gebruik / toepassing 5 4.3 Niet toegestane toepassingen 6 4.4 Ingebruikname van de handtakel 7 4.5 Functioneren / gebruik 8 4.6 Inspectie en onderhoud 8 4.7 Exploded view / Onderdelenlijst Exploded view 250 Kg. 14 Onderdelenlijst 250 Kg. 15 Exploded view 500, 1000, 2000, 3000 en 5000 kg. 16 Onderdelenlijst 500, 1000, 2000, 3000 en 5000 kg. 17 Bijlage A: CE-verklaring 18 © 2016 Breamark Engineering B.V Een kopie van deze gebruikersinstructie is op verzoek verkrijgbaar. Wijzigingen voorbehouden. Versie 16.1 2 Gebruikershandleiding handtakel HTBV Professional 1. Voorwoord Allereerst dank dat u voor onze producten gekozen heeft. Deze gebruikershandleiding dient door elke gebruiker voor een eerste ingebruikname / gebruik zorgvuldig te worden bestudeerd en dient altijd op de werklocatie aanwezig te zijn. De handleiding maakt het voor de gebruiker makkelijk het product te leren kennen en geeft informatie aangaande een veilig en correct gebruik. Bewaar deze instructies op een vaste plaats. Neem contact op wanneer de handleiding kwijtgeraakt is. Naast de gebruikershandleiding en de in het land van gebruik geldende Arbo- en veiligheidsvoorschriften moeten altijd de geldende regels voor veilig werken in acht worden genomen. De verantwoordelijkheid van de fabrikant/importeur vervalt in geval van onjuist gebruik van dit product, het niet uitvoeren van de wettelijk vereiste controles en/of het toepassen van andere dan de voorgeschreven onderdelen. Voor verzending worden alle producten deugdelijk verpakt. Wij verzoeken u de goederen na ontvangst direct te controleren en eventuele transportschade op de papieren van de transporteur te vermelden. Alle informatie in deze handleiding is gebaseerd op gegevens zoals deze bekend waren ten tijde van het uitgeven van deze handleiding. Versie 16.1 3 Gebruikershandleiding handtakel HTBV Professional 2. Toepassingsgebied Het toepassingsgebied voor de handtakels omvat het hijsen en laten zakken van lasten. De handtakels zijn uitsluitend inzetbaar bij temperaturen tussen de -15°C en +40°C in een droge omgeving. Zie hoofdstuk 4 voor een uitgebreide beschrijving van de wel / niet toegestane toepassingen. 3. Technische informatie Model HTBV0250 HTBV0500 HTBV1000 HTBV2000 HTBV3000 HTBV5000 Capaciteit .kg 250 500 1.000 2.000 3.000 5.000 Proeflast .kg 375 750 1.500 3.000 4.500 7.500 Standaard hijshoogte .m 3 Standaard bedienings- hoogte m 2,5 Aantal kettingparten 1 2 Trekkracht bij vollast .daN 21 25 33 34 35 39 Kettingmaat 7,1 x 21 hijsketting .mm 4x12 5 x 15 6,3 x 19 8 x 24 (2) 10 x 30 (2) Kettingmaat haalketting mm 3x15x10 4,8 x 22,2 5,5 x 23,6 A 96 127 147 179 147 179 B 109 144 157 204 206 263 Afmetingen C 250 285 315 380 475 600 (mm) G 27 37 45 52 67 78 Gewicht bij 3 meter hijshoogte .kg 4

Recently converted files (publicly available):