• Document: Noter og opgaver i python-programmering. Nils Andersen Jakob Grue Simonsen
  • Size: 392.28 KB
  • Uploaded: 2019-09-11 16:18:35
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Noter og opgaver i python-programmering Nils Andersen Jakob Grue Simonsen august 2006 2 Forord Som første programmeringssprog er python et forholdsvis godt valg: Der er ikke meget at sætte sig ind i, før man kan komme i gang; objekt-orientering er indbygget på en elegant måde; og ved at trække på veludviklede biblioteker kan man arbejde med hypertekst, internet og en række andre interessante områder. En umådelig velegnet bog til begynderundervisning og selvstudium er [lærebogen] af Allen Downey, Jeffrey Elkner & Chris Meyers. Desværre har bogen kun en ret begrænset mængde øvelsesopgaver, og på et kursus om databe- handling af sprog får man brug for nogle teknikker, der ikke forklares i [lærebogen]. Dette hæfte indeholder derfor dels i kapitlerne fra 1 til 10 en række supplerende opgaver, som følger kapitel 1–20 i [lærebogen], dels i de sidste kapitler fra 11 til 13 noget supplerende stof om regulære sprog, om brug af python i forbindelse med internettet og om programmerings- og rapporteringsmetodik. Enhver form for kommentarer, kritik eller forslag til forbedringer af dette hefte er velkomne og kan sendes til {nils,simonsen}@diku.dk 3 4 Indhold 1 Beregning på computer 7 1.1 Hentning og igangsættelse af python . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.1.1 Hente python og dets fortolker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.1.2 Dialogdrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.1.3 Forlade python . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.2 Navne og udtryk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.3 Programfiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.4 Opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2 Underprogrammer og betingelser 13 2.1 Import af moduler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.2 Talsystemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.2.1 Titalsystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.2.2 Andre talsystemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.3 Terminologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.4 Opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3 Gentagelser og tekster (typerne str og unicode) 17 3.1 Uendelig løkke og nødstop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3.2 Dokumentationstekster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3.3 Enkelttegn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3.3.1 ISO’s 7 bit-kode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3.3.2 De danske bogstaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.3.3 ISO’s 8 bit-kode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3.3.4 Unicode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.4 Tekster og tegn i python . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Recently converted files (publicly available):