• Document: ELEKTRİK MAKİNELERİ II
  • Size: 4.59 MB
  • Uploaded: 2019-07-15 15:32:42
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

1 ELEKTRİK MAKİNELERİ II ELEKTRİK MAKİNELERİ II YILSONU NOTU KATKI ORANLARI Dersin Adı Dönemi Dersin Kredisi AKTS Elektrik Makineleri II Bahar Dönemi 4+0 5 Başarı Değerlendirmesi Yılsonu Notuna Katkısı Vize (Ara) Sınav %30 2 Tane Kısa Sınav %10 Deney Föyü ve Uygulamalar %10 2 Final Sınavı %50 ELEKTRİK MAKİNELERİ DERS İÇERİĞİ Haftalık Ders Planı Asenkron Makineler ile ilgili genel tanım ve kavramlar. ARA I.Hafta 18-24 Nisan 2016 ASM’ların kullanıldıkları yerler, motor seçimi SINAV Asenkron makinenin (ASM) yapısı, ve döner manyetik 1 fazlı ASM çeşitleri; yardımcı sargılı ASM, gölge kutuplu II.Hafta X.Hafta alanın meydana gelişi, çalışma prensibi kayma. motorlar Üç fazlı senkron jeneratörler (SG) yapıları, çalışma ASM stator sargıları, 3 fazlı ASM sargılarının yapısı III.Hafta XI.Hafta prensipleri, SG de elde edilen emk, SG in uyarılması, gerilim ve tasarımı regülasyonu, örnek problem çözümleri. ASM stator ve rotor sargılarında indüklenen elektro IV.Hafta XII.Hafta Senkron generatörlerde güç, kayıplar ve verim motor kuvvetin (emk) in hesaplanması Asenkron motorun boşta ve yüklü çalışması, eşdeğer V.Hafta XIII.Hafta Senkron generatörlerin paralel çalışması ve yük paylaşımı. devrelerin elde edilmesi ASM da güç, döndürme momenti, verim, konu ile ilgili Senkron motorların (SM) yapısı, SM lara yol verme VI.Hafta XIV.Hafta problem çözümleri yöntemleri, eşdeğer devreleri, SM’ da V eğrileri SM da güç, güç açısı, döndürme momenti, güç katsayısının ASM da yol verme yöntemleri, devir sayısı ayarı VII.Hafta XV.Hafta düzeltilmesi, SM da salınım, örnek problem çözümleri. Sabit 3 metotları, ASM’ nin çalışma modları mıknatıslı senkron motorlar ve SM ların kullanım yerleri. 1 fazlı ASM çeşitleri; yardımcı sargılı ASM, gölge FİNAL VIII.Hafta 06-17 Haziran 2016 kutuplu motorlar SINAVI 4 GENEL TANIM VE KAVRAMLAR ASENKRON MAKİNELER – Motor ve Makine Kavramı • Mekanizma: Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi, sistem, düzenek • Makine: Bir makine; herhangi bir faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla enerji kullanan bir cihazdır. • Daha farklı bir tanımda; herhangi bir enerjiyi başka bir enerji şekline dönüştüren aletlerdir. Basit yada karmaşık çeşitli şekillerde makineler mevcuttur. • Makineler iki gruba ayrılırlar.  Kuvvet (enerji üreten) makineleri: Doğal kaynaklardaki mevcut enerjiyi, günlük yaşamda ve endüstride kumanda edilebilir olarak kullanılabilir hale getiren makinelerdir.  İş makineleri 5 ASENKRON MAKİNELER – Motor ve Makine Kavramı Çıkrık (Yün eğirme, iplik üretimi, kuyudan su çekme) Çark ve Dişliler (Mekanik saatler, buharlı gemiler, hız ve moment ayarında) 6

Recently converted files (publicly available):