• Document: MRP Nasıl Çalışır, İşin Matematiği Nedir?
  • Size: 633.63 KB
  • Uploaded: 2019-07-15 18:48:47
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

www.cengizpak.com.tr MRP Nasıl Çalışır, İşin Matematiği Nedir ? Bu sunum sadece cengizpak.com.tr site üyeleri içindir Hazırlayan : Cengiz Pak © www.cengizpak.com.tr / MRP Nasıl Çalışır, İşin Matematiği Nedir ? cengizpak.com.tr www.cengizpak.com.tr Avcının Silahı “Kullanılabilir Bilgi” © www.cengizpak.com.tr / MRP Nasıl Çalışır, İşin Matematiği Nedir ? www.cengizpak.com.tr Dikkat : Bu sunumda MRP yönteminin matematiğinin nasıl çalıştığını anlatacağım. Bu sunumu MRP yönteminin tümüne ait bir sunum gibi düşünmemenizi ve MRP konusunun burada anlatılanların ötesinde bir “iş sistemi” veya “çalışma disiplini” olduğunu, sadece bir yazılım veya mekanik çalışan bir düzen olmadığını unutmamanızı öneririm. © www.cengizpak.com.tr / MRP Nasıl Çalışır, İşin Matematiği Nedir ? www.cengizpak.com.tr Klasik MRP tablosunun satırları neyi gösterir ? 1. MRP tablosunun sütunları zaman eksenidir, gün, hafta, ay olabilir, her malzeme veya ürün bu tür bir tabloya sahiptir. 2. Toplam İhtiyaç üretim veya satışın o nesneden o dönem içinde tüketmek istediği miktardır (satış veya üretimde kullanılacak olabilir) 3. Teslimi Beklenen Giriş satırında o nesnenin gelecek zaman içinde depomuza ne zaman gireceğini görürüz, kaynak satınalma veya üretim olabilir 4. Stok Projeksiyonu satırı mevcut stok ile başlayan (parantez içi değer) ve her dönem için giriş – çıkış farkı olarak hesaplanan bir satırdır. Bu satır MRP tablosunu süren temel bilgiyi taşır (takip eden sunumda nasıl hesaplandığını izleyeceksiniz) © www.cengizpak.com.tr / MRP Nasıl Çalışır, İşin Matematiği Nedir ? www.cengizpak.com.tr Klasik MRP tablosunun satırları neyi gösterir ? 5. Net İhtiyaç stok projeksiyonu sonrasında elde edilen ve net ihtiyaç miktarını gösteren satırdır 6. Planlanmış Temini Gereken net ihtiyacın parti büyüklüğü veya sipariş politikaları sonucu yorumlanmış halidir. 7. Planlanan Açılacak Sipariş satırı planlanan temini gereken satırının “teslim tarihi” ile yorumlanmış durumudur ve siparişin hangi dönemde açılarak tedarikçiye bildirileceğiniz gösterir. © www.cengizpak.com.tr / MRP Nasıl Çalışır, İşin Matematiği Nedir ? MRP matematiğinin kilit taşı olan “Dönem Sonu Kalan Stok” nasıl hesaplanır ? www.cengizpak.com.tr + Girişler (Teslimi Beklenenler) Dönem, 1 hafta, 1 ay Çıkışlar (Toplam İhtiyaç) - Başlangıç Kalan Stoğu Stok Şimdi problemi görelim >>> © www.cengizpak.com.tr / MRP Nasıl Çalışır, İşin Matematiği Nedir ? FX-01 isimli bir malzememiz için başlangıç tablomuz aşağıdaki gibi olsun FX-01’nin MRP Tablosu www.cengizpak.com.tr dönemler 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplam İhtiyaç 200 300 500 400 Teslimi Beklenen Giriş 450 Stok Projeksiyonu (200) Net İhtiyaç Planlanmış Temini Gereken Planlanan Açılacak Sipariş İlk satırda her dönem tüketilecek olan miktar, ikinci satırda 2. dönem için açılmış bir sipariş olduğunu ve başlangıç stoğumuzun ise 200

Recently converted files (publicly available):