• Document: Alexander Dugin. Velká válka kontinentů
  • Size: 314.73 KB
  • Uploaded: 2019-07-12 19:58:26
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Alexander Dugin Velká válka kontinentů Z ruštiny přeložil a poznámkami doplnil dr. Břetislav Dejdar 2 Alexander Dugin Velká válka kontinentů 3 Obsah Úvodní slovo editora českého překladu ..................................................................... 5 Úvod ........................................................................................................................... 6 Základy geopolitiky ................................................................................................... 6 Spiknutí atlantistů ...................................................................................................... 7 Spiknutí eurasijců ....................................................................................................... 8 „Krev a půda“ – „krev nebo půda“? .......................................................................... 9 Panslavismus a eurasijství ........................................................................................ 10 Atlantisté a rasismus ................................................................................................ 10 Kdo je čí špion? ....................................................................................................... 11 Pan Parvulesco ......................................................................................................... 12 GRU proti KGB ....................................................................................................... 12 Bílí a rudí eurasijci ................................................................................................... 13 Pakt Molotov-Ribbentrop a následná revanš atlantistů ........................................... 14 Atlantistická lobby ................................................................................................... 15 KGB a Tancující smrt .............................................................................................. 16 Konvergence rozvědek ............................................................................................. 17 Peripetie boje ........................................................................................................... 18 Po „vítězství“ ........................................................................................................... 19 Polární mise generála Štemenka .............................................................................. 20 Chruščov, agent Atlantiky ....................................................................................... 21 Dlouhá cesta k sedmasedmdesátému ....................................................................... 22 Geopolitika maršála Ogarkova ................................................................................ 24 Afghánská katastrofa ............................................................................................... 24 Paradox Andropova ................................................................................................. 25 Dvojitý agent Gorbačov ........................................................................................... 26 Opravdová tvář A. Lukjanova ................................................................................. 26 Mister Perestrojka .................................................................................................... 27 Mezi lživými alternativami ...................................................................................... 27 Mister Perestrojka útočí ........................................................................................... 29 Úloha A. Lukjanova ................................................................................................. 29 Metafyzika okultní války ......................................................................................... 30 Konec dob ................................................................................................................ 31 Řád a „naši“ ............................................................................................................. 32 Hodina Eurasie ......................................................................................................... 32 4 Úvodní slovo editora českého překladu Duginova studie spiknutí „atlantistů“ i obranného „spiknutí“ eurasijců v podstatě odpovídá eschatologickému boji dvou zcela protichůdných světů. „Pokolení lidské se rozdělilo na dva tábory. První tábor je království Boží na zemi, pravá to Církev Ježíše Krista. … Druhý tábor je královstvím Satanovým, jemuž jsou poddáni všichni ti, kdož se řídí neblahým vzorem svého vůdce…“ (Encyklika Lva XIII. Humanum genus z 20. 4. 1884). Přestože je autorova koncepce postavena na jiném základě a je vcelku

Recently converted files (publicly available):