• Document: ERP WorkShop ve Proje Danışmanlığı. ERP WorkShop ve Proje Danışmanlığı. Cengiz Pak.
  • Size: 993.45 KB
  • Uploaded: 2019-07-15 18:36:07
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ERP WorkShop ve Proje Danışmanlığı ERP WorkShop ve Proje Danışmanlığı Cengiz Pak www.cengizpak.com.tr www.cengizpak.com.tr ERP WorkShop ve Proje Danışmanlığı İçindekiler Yönetici Özeti, ERP Nedir, Ne Bekleyebilirsiniz, Başarılı Bir Proje İçin Dikkat Etmeniz Gereken 5 Nokta WorkShop Seçenekleri ERP Plan : ERP Öncesi Beklentiler, İhtiyaçlar ve Firma Süreçlerinin İncelemesi ERP Check Up : ERP Geçişi Sonrası Sonuçların Değerlendirilmesi ve Yeni Yol Haritası www.cengizpak.com.tr ERP WorkShop ve Proje Danışmanlığı Yönetici Özeti ERP Nedir, Ne Bekleyebilirsiniz, Başarılı Bir Proje İçin Dikkat Etmeniz Gereken 5 Nokta www.cengizpak.com.tr ERP WorkShop ve Proje Danışmanlığı ERP ve ERP Projesi Nedir ERP (Enterprise Resources Planning) kelimesi dilimize Kurumsal Kaynak Planlaması olarak çevrilmiştir. “Enterprise”, tanımlanmış bir misyonu olan girişim anlamına gelir. Doğal olarak bir şirket, yatırım veya herhangi bir işi yapmak üzere oluşturulmuş organizasyon bu tanıma girebilir. ERP, “Enterprise” olarak tanımlanan şirket veya organizasyonun kendi tecrübe ve bilgisinin bir avantaja dönüştürülebilmesi için gereken tanımlama, standartlaşma ve organizasyonu sağlayan yazılım ve entegrasyon alt yapısıdır. Bu tanımı ile ERP, bir organizasyonun yaptığı işlerin bilgisayar yansımasıdır. Şimdi bunu bir şirket için düşünelim ... ERP sistemi deyince muhasebe, finansman, satış, satınalma, üretim, kalite, insan kaynakları ... Aklınıza hangi departman veya görev geliyor ise nerede ise hepsi bir şekilde ya ERP sisteminin içindedir ya da en azından dokunmaktadır. Kısacası şirketinizin faturalarını ERP sisteminiz kağıda basacaktır, fabrikanızın bakım iş emirleri ERP ekranlarında gözükecektir. www.cengizpak.com.tr ERP WorkShop ve Proje Danışmanlığı ERP’ye yazılım açısından baktığınızda bir çok menüsü ve işlevi olan, nerede ise her şeyi raporlayabilen bir şey görürsünüz. Diğer yandan ERP Projesi dendiğinde şirketin bütün süreçlerinin gözden geçirildiği, bilgisayar yazılımı veya uygulamaları ile örtüştürüldüğü, farklı safhaları olan ve hem sabit hem de değişken kişilerin bir arada çalıştığı bir dönemi hayal etmelisiniz. Eğer yazılımcılar gelecek, yapacak ve gidecekler diye düşünüyorsanız hata yapıyorsunuz ... Örneğin şirketinizin sipariş alma veya iş emri yayınlama süreci nasıl olacak, şimdi nasıl, neler yeniden organize edilecek, yazılım neler yapabiliyor veya ürün ağaç yapınızın seviyelendirme mantığı nasıl olacak, hangi noktalarda stok işlemini bilgisayar yazılımına aktaracaksınız, bunu normal bir ekrandan mı yoksa bir barkod terminalinden mi gerçekleştirmeniz daha uygun ... Gördüğünüz gibi sadece yazılımcıların yapacağı bir işle karşı karşıya değilsiniz. Diğer yandan görev paylaşımı da gerekli ... Hangi hazırlıkları kimler yapacak, ne zaman yapacak vesaire ... ERP Projenizin ortaya çıkması için önce projenin kapsamı ve sınırları çizilmelidir, daha sonrası proje yönetim teknikleri ile sizin sağduyunuza kalacaktır. Her ERP Projesi içinde bir miktar değişim vardır, buna hazır olmalısınız ... ERP Projesi, şirketleri, çalışanlarını ve iş ortaklarını iş yapma yöntemlerini yeniden düşünmeye, değişiklikler yapmaya çağırır ama insanların çoğu yıllardır izledikleri yolu değiştirmekten pek de hoşlanmazlar. ERP projelerinden umulan faydayı geciktiren sebeplerden biri de budur. ERP projelerinin yarısı yazılım ise diğer yarısı bu değişimi yönetmek ve gerçekleştirmektir. Eğer ERP yazılımını etkin sipariş alma, imalatı yönetme, zamanında sevkiyat, doğru bilginin firma içinde hızlı gezinmesi için kullanırsanız size fayda sağlayacaktır. Ancak ERP yazılımını kurarken kendi iş yapma biçiminizin olabilecek en iyi yol olduğunu, yazılımın buna ayak uydurması gerektiğini düşünür ve süreçlerinizin arasından gerekenleri değiştirmeyi hedeflemezseniz elde edebileceğiniz sonuçlara muhtemelen ulaşamazsınız. www.cengizpak.com.tr ERP WorkShop ve Proje Danışmanlığı ERP Uygulamasından Ne Bekleyebilirsiniz ? ERP projesi yapmaya başlayan şirketlerin farklı nedenleri, elbette farklı ihtiyaç veya beklentileri olabilir.

Recently converted files (publicly available):