• Document: ISBN Su Yayınevi SÖYLEM VE İDEOLOJİ. Mitoloji - Din - İdeoloji. Editör : Barış Çoban. Hazırlayanlar : Barış Çoban - Zeynep Özarslan
  • Size: 12.58 MB
  • Uploaded: 2019-07-11 08:42:06
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

SÖYLEM VE İDEOLOJİ Mitoloji - Din - İdeoloji Editör : Barış Çoban ISBN-975-6709-32-4 Hazırlayanlar : Barış Çoban - Zeynep Özarslan Çeviri : Nurcan Ateş - Zeynep Özarslan - Barış Çoban Kapak Tasarımı: Hayalgücü Tasarımevi Yayına Hazırlayan : Atlantis İletişim - 0212 512 03 28 Baskı: Mart Matbaası - 0212 321 2300 Birinci Basım: Kasım 2003 Telif Eserleri Kanunu gereğince bu eserin bütün hakları Su Yayınevi'ne aittir. Su Yayınevi Cağaloğlu Yokuşu Evren Han No.29 Kat.3/53 Cağaloğlu-İSTANBUL Telefax : 0212 512 16 68 www .suyayınevı.com e-mail: recep@suyayinevi.com Teun Van Dijk - Sara Milis - John Wilson - Norman Fairclough - Phil Graham - Marina Camargo Heek - Stuart Hali - Leyla Ilgın - Barış Çoban •• SOYLEMVE İDEOLOJİ Mitoloji - Din - İdeoloji Hazırlayanlar Barış Çoban, Zeynep Özarslan İngilizceden Çevirenler Barış Çoban, Zeynep Özarslan, Nurcan Ateş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ....... . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .. . . 9 Ünsal Oskay SÖYLEM VE İ DEOLOJİ: ÇOK ALANLI BİR YAKLAŞIM 13 Teun Van Dijk (Çev. N. Ateş) I. İdeolojiyi Tanıınlamak .......................................................... 14 II. Toplumsal Biliş Olarak Söylem 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . İdeolojilerin Yapısı 26 . . . . ................... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ İdeolojiden Söyleme- Söylemden İdeolojiye 29 ............. . . . . . . . . . . . Zihinsel Modeller .. . . 32 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . Zihinsel Modellerden Söyleme ............................................. 3 6 Bağlam Modelleri.................................................................. 37 lll. Toplumdaki İdeolojiler .......................................................... 41 IV. lrkçılık . 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . ......... Y. İdeolojik Söylem Yapıları . . ...... 54 ................... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Anlanı . . . . .. . .. . . ... . . . . . . . . . . . 58 ......... . . . . . . . . . . . ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Önerme Yapı lan . 64 . .. . . . . .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Resmi Yapılar. . ........... 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tümce Diı,iıni . 69 . . . . . . . . . . ............... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . Söylem Biçimleri . 70 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . Uslanılama . 71 . . .......... . . . . ............. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ............... . .. . . . . . . . Retorik . 74 . . . . . . . ..... . ........ . . . . .. . . ......

Recently converted files (publicly available):