• Document: Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği
  • Size: 409.69 KB
  • Uploaded: 2019-07-16 10:58:24
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Türkiye’nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Gökhan Özertan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 6 Mart 2017 Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 1 / 13 Dünya Tarımında Gelişmeler Tarımın fiziksel, sosyal ve ekonomik çevresi İklim Değişikliği; arz ve talep baskıları Yeşil Büyüme, düşük karbon ekonomisi Kurumlar (kamu, özel sektör, sivil toplum) ve değer zincirleri Biyoekonomi: gıda, kimya, enerji, lojistik, atık yönetimi Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 2 / 13 Tarımda Değişiklikler, Sorunlar Değişiklikler Piyasalar Beslenme koşulları Verimlilik (prodüktivite) BİT Öğrenme (araştırma, üretim, yayım) Sorunlar Kırsal kalkınma İklim değişikliği: adaptasyon Ortak Hareket Ar-Ge ve İnovasyona yatırım BİT Ülkelerarası farklılıklar Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 3 / 13 Tarımda Değişiklikler, Sorunlar Değişiklikler Piyasalar Beslenme koşulları Verimlilik (prodüktivite) BİT Öğrenme (araştırma, üretim, yayım) Sorunlar Kırsal kalkınma İklim değişikliği: adaptasyon Ortak Hareket Ar-Ge ve İnovasyona yatırım BİT Ülkelerarası farklılıklar Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 3 / 13 Tarımsal İnovasyon Sistemleri Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 4 / 13 Gıda Zincirinde AKIS Aktörleri Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 5 / 13 Tarımsal İnovasyon Sistemleri Destek Organizasyonları Finans Düzenlenmiş Bilgi Kullanıcıları, Ulaşım ve pazarlama zımni bilgi üreticileri altyapısı Çiftçiler Ticari ve çiftçi örgütleri Tüccarlar Eğitim Sistemi Girdi sağlayıcılar Araştırma Organizasyonları Gıda işlemeciler Ulusal ve uluslararası Nakliyeciler araştırma organizasyonları Aracı Organizasyonlar Üniversiteler Özel araştırma kuruluşları STK Yayım Talep Organizasyonları Danışmanlar Tüketiciler Özel sektör, girişimciler Hammadde tüketicileri Çiftçi örgütleri Uluslararası emtia pazarları Politika yapıcılar Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 6 / 13 Tarımda İnovasyona Neden İhtiyaç Var? İnovasyon: Yeni ya da önemli oranda geliştirilmiş bir ürün, süreç, ticari ya da organizasyonel yöntem; İş, çalışma, yer, organizasyon ya da dışsal ilişki. Doğrusal bir sistem değil: farklı aktörleri ve kurumları bağlayan bir süreç. Teknoloji transferi: bilgi, üretim, adaptasyon, eğitimden oluşan bir ağ. Kamusal Ar-Ge’nin verimlilik etkisi uzun zamanda görülüyor, 15-25 yıllık gecikme yaşanabiliyor. Daha sonrasında etkiler uzun süre gözlemleniyor Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 7 / 13 Tarımda İnovasyona Neden İhtiyaç Var? İnovasyon: Yeni ya da önemli oranda geliştirilmiş bir ürün, süreç, ticari ya da organizasyonel yöntem; İş, çalışma, yer, organizasyon ya da dışsal ilişki. Doğrusal bir sistem değil: farklı aktörleri ve kurumları bağlayan bir süreç. Teknoloji transferi: bilgi, üretim, adaptasyon, eğitimden oluşan bir ağ. Kamusal Ar-Ge’nin verimlilik etkisi uzun zamanda görülüyor, 15-25 yıllık gecikme yaşanabiliyor. Daha sonrasında etkiler uzun süre gözlemleniyor Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 7 / 13 Tarımda İnovasyona Neden İhtiyaç Var? İnovasyon: Yeni ya da önemli oranda geliştirilmiş bir ürün, süreç, ticari ya da organizasyonel yöntem; İş, çalışma, yer, organizasyon ya da

Recently converted files (publicly available):