• Document: Ericsson F955 70cm zendontvanger Ombouwtips
  • Size: 7.51 MB
  • Uploaded: 2019-07-10 19:15:30
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Ericsson F955 70cm zendontvanger Ombouwtips Versie 1.10 (6 oktober 2002) Voorwoord Enige tijd geleden kwam het radio-amateurmuseum Jan Corver in het bezit van vrijwel alle zendontvan- gers uit het voormalige ATF-2 net en daarmee werd een grote hoeveelheid professionele apparatuur voor de amateur bereikbaar. Het ATF-2 netwerk bestond grotendeels uit de RS9044 van Radio System en de F955 van Ericsson. De RS9044 sets hebben inmiddels in grote getale de weg naar de zendamateur gevonden en velen hebben het bijbehorende bouwpakket aangeschaft om het apparaat geschikt te maken voor amateurgebruik. In vergelijking met de RS9044 is de Ericsson F955 is een wat ouder apparaat zonder het mooie toetsen- bord en het LCD display. Het voordeel is echter dat de techniek grotendeels discreet is opgebouwd op insteekkaarten die in een 19" kast zijn geplaatst. Voor de amateur een uitstekend apparaat om weer eens de soldeerbout ter hand te nemen en uitgebreid te experimenteren. In deze handleiding geven we dit keer geen compleet ombouwvoorschrift, maar hebben we geprobeerd de zelfwerkzaamheid te stimuleren door een aantal tips te geven die van pas kunnen komen bij het geschikt maken van de F955 voor de 70 cm amateurband. Achter in deze handleiding hebben we gepro- beerd een aantal veel gebruikte termen en afkortingen toe te lichten zodat ook de beginnende amateur ermee uit de voeten kan. Voor de meest actuele informatie over de F955 en eventuele nieuwe ombouwtips kunt u terecht op onze speciale internet pagina: http://www.jancorver.org/ombouw/f955 Veel zelfbouwplezier gewenst. Steef, PA0IB Marc, PE1RRT Paul, PE1BXL © Copyright 2001-2002, Stichting WS19, Museum Jan Corver, Broekkant 1, Budel Telefoon: 0495-430342 - Fax: 0495-430359 - E-mail: ws19@iae.nl - HTTP: www.jancorver.org Ericsson F955 - ombouwtips Pagina 1 Belangrijk Lees de aanwijzingen in deze ombouwhandleiding zorg- vuldig door voordat je aan het werk gaat. Dit voorkomt fouten en spijt achteraf. Zorg ervoor dat je zorgvuldig en antistatisch te werk gaat. Sommige printen bevatten zeer gevoellige schakelingen die gemakkelijk door statische electriciteit beschadigd kunnen raken. Bedenk tevens dat we gebruik maken van een frequentie van 435MHz, waar- bij de kwaliteit van het soldeerwerk direct merkbaar is in de prestaties van de set. Waarschuwing De F955 bevat componenten met Berylliumoxide. Deze stof is zeer giftig en gevaarlijk en kan vrij komen bij breken, boren, zagen en vijlen aan o.a. de vermogens- transistoren. Bij verwijderen dient Berylliumoxide als chemisch afval te worden behandeld. BERYLLIUMOXIDE © Copyright 2000-2002, Stichting WS19, Museum Jan Corver Deze ombouwhandleiding is een werk in de zin van de auteurswet en is als zodanig beschermd. Niets uit dit werk mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Ofschoon alle mogelijke moeite is gedaan om te zorgen dat de informatie in dit werk correct is, kan hiervoor geen enkele garantie worden gegeven. Aan dit werk kunnen geen rechten worden ontleend. Ericsson F955 - ombouwtips Pagina 2 1 Inhoud 0 Voorwoord 1 1 Inhoud 2 2 Inleiding 4 2.1 De Ericsson F995 5 2.2 Indeling van de F955 6 2.3 Enkele opmerkingen vooraf 6 3 Werking van de F955 7 3.1 Inleiding 7 3.2 De RF-unit 8

Recently converted files (publicly available):