• Document: PRACA DYPLOMOWA Inżynierska
  • Size: 2.47 MB
  • Uploaded: 2019-07-18 07:06:06
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki PRACA DYPLOMOWA Inżynierska Konkatenacyjny syntezator mowy polskiej Concatenative Polish speech synthesis Gęgotek Paulina Korzec Daria Inżynieria Akustyczna (studia międzykierunkowe) Opiekun pracy Dr inż. Jakub Gałka Kraków, rok akademicki 2011/2012 Oświadczamy, świadomi odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, że niniejszą pracę dyplomową wykonaliśmy osobiście i samodzielnie (w zakresie wyszczególnionym we wstępie), i że nie korzystaliśmy ze źródeł innych niż wymienione w pracy. Spis treści 1. Wprowadzenie................................................................................................................................ 7 2. Opis teoretyczny............................................................................................................................. 9 2.1. Rodzaje syntezy mowy ........................................................................................................... 9 2.2. Narzad ˛ mowy człowieka......................................................................................................... 9 2.3. Fonetyka j˛ezyka polskiego...................................................................................................... 11 2.3.1. Klasyfikacja głosek .................................................................................................... 11 2.3.2. Samogłoski................................................................................................................. 13 2.3.3. Spółgłoski................................................................................................................... 13 2.4. Główne zjawiska zachodzace ˛ w wymowie j˛ezyka polskiego................................................. 14 2.4.1. Koartykulacja ............................................................................................................. 14 2.4.2. Palatalizacja (zmi˛ekczenie)........................................................................................ 15 2.4.3. Prozodia w j˛ezyku polskim ........................................................................................ 15 3. Realizacja........................................................................................................................................ 19 3.1. Baza nagrań sygnałów mowy Corpora ................................................................................... 19 3.1.1. Segmentacja nagrań ................................................................................................... 20 3.2. Transkrypcja fonetyczna – OrtFon AGH................................................................................ 21 3.3. Biblioteka BASS..................................................................................................................... 22 3.4. Funkcja kosztu ........................................................................................................................ 23 3.4.1. Energia ....................................................................................................................... 24 3.4.2. Ton krtaniowy ............................................................................................................ 24 3.4.3. MFCC......................................................................................................................... 24 3.4.4. LPC ............................................................................................................................ 25 3.4.5. Metryka Euklidesowa................................................................................................. 26 3.4.6. Metryka miejska......................................................................................................... 26 3.5. Grafy – struktura danych ........................................................................................................ 26 3.5.1. Wizualizacja grafów za pomoca˛ Graphviz................................................................. 27 3.5.2. Algorytm Floyda-Warshalla....................................................................................... 27 3.5.3. Algorytm Dijkstry ...................................................................................................... 28 5 SPIS TREŚCI

Recently converted files (publicly available):